Perfektní povrchová úprava díky automatizovanému dokončovacímu obrábění povrchu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Broušení a leštění se používá k povrchové úpravě povrchů, a to buď pomocí hrubého úběru materiálu pro další zpracování, nebo jako konečné zpracování k dosažení dokonalé povrchové úpravy obrobku. To vyžaduje citlivost a přesné nové seřízení. Moderní automatizační řešení na bázi robotů mohou tyto úlohy převzít a zazářit optimálním výkonem. Výsledek: dokonalé povrchy se sníženým časem a náklady.

Aby nabídla uživatelům nové možnosti automatizace, rozšířila společnost SCHUNK, přední firma v kompetencích pro oblast uchopovacích systémů a upínací techniky, své portfolio o nástroje pro roboticky podporované dokončovací obrábění povrchů. Situace výhodná pro obě strany, zaměstnance i společnost.

Ve zpracování dřeva a kovů, stejně jako v automobilovém a leteckém a kosmickém průmyslu jsou nezbytné dokonalé povrchy. Ruční leštění, broušení a kartáčování je často vyčerpávající a vyžaduje velké úsilí. Automatizované procesy k tomu nabízejí atraktivní alternativu, protože s pomocí robota lze dosáhnout bezchybných výsledků – s výrazně sníženým časem a náklady a s nižšími riziky na pracovišti. S novými jednotkami AOV a MFT-R od společnosti SCHUNK je přechod na automatizované dokončovací obrábění povrchu pohodlný a snadný. Studiemi proveditelnosti a rozsáhlým procesním know-how SCHUNK navíc poskytuje cennou podporu při zavádění automatizovaných procesů.

Správný nástroj pro každý účel

Nové obráběcí nástroje od společnosti SCHUNK jsou speciálně navrženy pro automatizované aplikace a tudíž vždy zaručují dokonale obrobené povrchy. Excentrická bruska AOV je „specialista“ na broušení a leštění povrchu obrobků. Pneumatická jednotka je poháněna lopatkovým motorem s maximální rychlostí 10 000 ot/min. Axiální ložisko motoru zajišťuje flexibilitu, takže na povrch obrobku působí stálé tlakové síly. I u původně velmi nerovných povrchů lze dosáhnout dokonalých výsledků leštění a broušení. Pomocí dvou vzduchových přípojek lze tlakovou sílu regulovat odděleně ve dvou směrech, tj. při zatahování a vysouvání, a měnit ji podle potřeby (rozsah: 6,7 N až 67 N). Tím je zajištěno, že stroje AOV mají konstantní tlakovou sílu, a to i v aplikacích vedených horem. Excentrická bruska může být volitelně vybavena podložkami brusných kotoučů různých průměrů (125 mm či 5 „nebo 150 mm či 6“). Volitelně může být bruska vybavena přípojkou pro odsávání odebraného materiálu. Kontaminaci robotické buňky a výslednému prostoji lze tudíž zabránit při nízkých nákladech.

Uživatelé, kteří vyžadují obzvláště flexibilní a robustní lešticí vřeteno pro leštění a kartáčování obrobků s axiální flexibilitou, zjistí, že MFT-R je optimálním řešením. Vřeteno je vybaveno pneumatickým lopatkovým motorem, který má maximální rychlost otáčení až 5 600 otáček za minutu. Pro dokonalou povrchovou úpravu povrchů lze rychlost otáčení snížit na minimum. Robustní motor běží jen krátkou dobu a tudíž zkracuje dobu zpracování. Díky kardanovému systému jsou vyvažovací síla a radiální kompenzace nástroje samostatně nastavitelné. V závislosti na nastavení tlaku lze flexibilitu nastavit od 9 N až do 70 N. Uživatel může zvolit optimální hodnotu pro každý obrobek a tak dosáhnout vysoce kvalitní a reprodukovatelné výsledky v jakékoli instalační poloze. Lze kompenzovat jakékoli tolerance obrobku a programování dráhy robota se stává mnohem snadnější. MFT-R je obzvláště uživatelsky přívětivé díky svým dalším funkcím: volitelné upevnění osy umožňuje rychlé a snadné přepínání mezi kyvadlovou a radiální kompenzací. Různé geometrie obrobku lze tudíž flexibilně obrobit pouze jedním nástrojem – to je ekonomická výhoda snižující investiční náklady téměř na polovinu. MFT-R je k dispozici jako stacionární jednotka nebo je lze flexibilně (axiálně nebo radiálně) namontovat na robota. K tomu účelu nabízí SCHUNK prefabrikované mezipříruby, které šetří cenný čas během stavby.

Jednotka PCFC završuje portfolio společnosti SCHUNK. Pokud musí být obrobek obráběn předem definovanou silou, poskytuje kompenzační jednotka cenné služby. PCFC zajišťuje, že v jakékoli poloze působí stálá kompenzační síla. To je umožněno použitím snímače polohy. Kompenzuje váhovou sílu společně s tlakovými regulačními ventily poskytnutými zákazníkem. PCFC lze kombinovat s různými nástroji a tím pádem se hodí pro spoustu účelu použití.

Více přesnosti a rozmanitosti při zvládnutelném programovacím a konstrukčním úsilí: takto efektivní je automatizované dokončovací obrábění povrchu s nástroji od společnosti SCHUNK.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

SCHUNK Intec s. r. o.
SCHUNK Intec s. r. o.
Společnost založená roku 1945 jako zámečnická dílna Friedrichem Schunkem se vyvinula pod vedením syna Heinze-Dietera Schunka v kompetentního a světového lídra v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů. Dnes je firma pod vedením jeho vnoučat - sourozenců Henrika A. Schunk a Kristiny I. Schunkové - kteří jsou již třetí generací.