Patrick De Vos učí firmy, jak pokročit k efektivnější výrobě

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Přední školitel ze společnosti Seco Tools vytvořil se svým týmem koncept vzdělávání pro strojírenské podniky, pokrývající kompetence pracovníků od obsluhy strojů po nejvyšší management. Ukazuje při něm, jak dosahovat těch nejlepších a přitom udržitelných výsledků.

Patrick de Vos je belgický občan, absolvent strojírenství a elektrotechniky, jehož kariéra je již 38 let spjata s nástroji Seco. V letech 1984 až 2006 zastával různé technické, obchodní, marketingové, manažerské role v Seco Tools Benelux. Nová etapa nastala, když se v rámci firmy v roce 2006 zaměřil na vzdělávání a školení. Je autorem programu STEP (Seco Technical Education Program), který již absolvovalo více než 350 tisíc lidí z celého světa. Věnuje se také psaní odborných textů, tedy článků a knih. V poslední době se hodně soustředil na vytvoření koncepce výroby NEXT STEP pro udržitelnou malosériovou výrobu, kterou vytvářel jeho tým.

V Seco Tools máte na starost školení a vzdělávání. Jaká byla vaše cesta k této pozici, a jak vzpomínáte na váš první seminář? Máte spočítáno, kolik školení je již za vámi?

Vždy to byla jednoduše „shoda okolností“. V polovině osmdesátých let společnost Seco Tools uváděla na trh docela nová revoluční řešení nástrojů, když jsme je představovali lidem v průmyslu, naráželi jsme na neporozumění. Museli jsme tedy začít krátkým školením o moderním obrábění, aby lidé dokázali ocenit pokrokovost nově vyvinutých nástrojů. Dalším dílkem skládačky je, že vedle mého nadšení do technologie, vědy a ekonomiky výroby rád učím a sdílím znalosti. Svůj první seminář jsem odučil v roce 1981 ještě na univerzitě, v roce 1983 jsem školil zaměstnance Seco a od roku 1984 vedu kurzy pro zákazníky. Za posledních 35 let jsem osobně školil více než 100 tisíc lidí ve více než 75 zemích světa.

Osobně jsem se zúčastnila několika seminářů, které jste vedl a skutečně obdivuji vaši jedinečnou schopnost zaujmout posluchače, nadchnout je pro dané téma, vyvolat diskuzi. Věřím, že to není snadné, v podstatě se ve vašem podání jedná i o fyzický výkon. Jak vypadá, a jak dlouho trvá vaše vlastní příprava, a jak se udržujete v kondici?

Ale kdepak, žádné speciální tréninky – každý seminář, který pořádám, je pro mě plnohodnotným fyzickým cvičením. A protože miluji učení, zvládám to i fyzicky. I když musím přiznat, že už svůj věk trochu začínám pociťovat.

Obecně panuje mezi lidmi přesvědčení, že většina přednášejících má vše potřebné vyčtené, naučené pouze v teoretické rovině, přičemž realita je úplně jiná. Jaké je tedy vaše propojení s praxí?

To je opravdu velmi důležité téma. Pro učitele existují dvě rizika: Prvním je, že na to nejste odborně připraveni – viz Dunningův-Krugerův efekt značící nedostatek odborných znalostí a zkušeností – a druhým je ztráta kontaktu s realitou. První jsem časem překonal díky dobrým mentorům. A kontakt s praxí je třeba neustále budovat, udržuji intenzivní kontakty s našimi zákazníky při řešení reálných problémů ve výrobě. Neustále se zajímám také o jiné obory, než je jen obrábění. Pro kontakt s nejnovějším vývojem pěstuji vztahy s vědci a obecně akademickou sférou v různých částech světa.

Využití maximálního potenciálu nástroje nyní vstupuje do popředí a v celé řadě firem konečně předbíhá otázku pořizovacích nákladů. Jak nástroje správně používat je hlavním tématem vašich přednášek. S jakými chybami se nejčastěji setkáváte, kde zpravidla bývá jádro problému?

Nakonec se vždycky ukáže, že podstata problému je v nedostatku znalostí. Bez znalosti není porozumění. Odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti scházejí na všech úrovních společností. Od nejvyššího managementu po obsluhu stroje. Pokud nástroj nepracuje, jak má, stojí to společnost majlant. Zakopaný pes je také v postoji ke vzdělávání zaměstnanců, všichni o odborném růstu rádi mluví, ale skutek utek.

Vedle ekonomiky provozu se aktivně řeší i otázka ekologie. Jako jeden z příkladů lze uvést problematiku odpadů vznikajících při obrábění. Předpokládám, že správně zvolený nástroj může významně šetřit materiál, snížit spotřebu energie…

Napřed si řekněme, co považujeme za udržitelné obrábění: Jde o výrobu produktů za konkurenceschopné ceny, které uspokojí potřebu zákazníků po celou dobu své životnosti. Cílem udržitelného obrábění je postupně snižovat dopad na životní prostředí a spotřebu surovin a energie ve výrobním řetězci během celého životního cyklu výrobku. Chceme se dostat na úroveň, která je alespoň v rovnováze s možnostmi a kapacitou naší planety.

Pro řadu firem je však stále snazší pokračovat v zajetých kolejích, nepouštět se do změn. Mnozí pak ani netuší, kde by měli začít. Poradíte, jak, kde a čím mají začít ti, kteří chtějí-li zapojit udržitelnost do vlastního provozu?

Úplně prvním krokem je účast na programu Seco Master NEXT STEP. To je váš první krok ke zvýšení excelence ve výrobě.

Závěrem se ještě vrátím k vašim školením, z nichž člověk odchází s přesvědčením a nadšením pro změnu, jež přinese lepší výsledky. Máte představu o tom, kolik vašich tipů, doporučení a rad bylo ve skutečnosti převedeno do praxe? Setkáváte se se zpětnou vazbou?

Zpětná vazba nám otevírá oči. Co je opravdu nutné udělat a co děláme, je zásadní rozdíl.

Plánujete na téma udržitelnosti obrábění nějaká školení či semináře?

Plánujeme celou řadu technických školení i vzdělávacích programů. Sledujte prosím nabídku seminářů u místního zastoupení Seco Tools CZ.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Seco Tools
Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.