Ovlivní váš podnik novela zákona o hospodaření s energií? Díl 1: Energetická náročnost budov

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 1] Odlišný přístup k nemovitostem pro jejich majitele nařizuje novela zákona č. 406/2000 Sb., která vstupuje v platnost již 1. ledna 2013. Víte, jakým způsobem to ovlivní vás a váš podnik? Připravili jsme pro vás praktický přehled změn. První díl seriálu se věnuje energetické náročnosti budov.

TIP: Čtěte také další díly, které budeme publikovat:

  • v pátek 12.10. DÍL 2: Průkaz energetické náročnosti
  • v sobotu 13.10. DÍL 3: Energetický posudek, přestupky a správní delikty

Jednou ze součástí nového zákona je implementace evropské směrnice vedoucí k pokračování současného trendu postupného snižování energetické náročnosti budov. V praxi to znamená, že každá další budova, která se postaví, bude muset postupem času vykazovat stále nižší energetickou náročnost. Od ledna příštího roku tak bude třeba všechny budovy stavět v režimu nákladově optimální úrovně (viz dále). Další zpřísnění přijde v letech 2018 až 2020, kdy už budou muset všechny nové budovy mít téměř nulovou spotřebu energií.

Stejná pravidla budou platná i pro stávající budovy, které budou procházet rozsáhlejší přestavbou. Rozsáhlejší přestavbou se rozumí změna části obálky budovy v minimálním rozsahu 25 % její plochy. Pro tuto novou část poté budou platit stejná pravidla jako pro nově stavěné budovy.

Pro budovy orgánů veřejné moci jsou data trochu jiná, přehled naleznete v tabulce níže.

A jaké jsou výjimky?

  • Budovy, které jsou kulturní památkou či slouží jako místo bohoslužby, nejsou předmětem této energetické regulace.
  • Ta se nevztahuje ani na stavby určené k rodinné rekreaci či budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.
  • Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí splňovat průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Podrobnosti uvádí následující tabulka:

Tabulka: Snižování energetické náročnosti budovy
Tabulka: Snižování energetické náročnosti budovy
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...