Osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo 14 českých firem

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali 23. října 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“ zástupcům 14 společností. Dvě z těchto společností, a to SYNTHOS Kralupy a Biocel Paskov, získaly osvědčení již popáté. Principy programu nepřetržitě naplňují od jeho zrodu již celých 15 let a vedle přínosů pro bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců tak přispívají i ke zvyšování jeho prestiže.

Bezpečný podnik

Osvědčení se uděluje již 16. rokem společnostem, které splnily podmínky programu. Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a dosáhnout tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Systémový přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje managementu právních subjektů preventivními opatřeními minimalizovat rizika, a tím předcházet také ekonomickým ztrátám. Program „Bezpečný podnik“ dále přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi, včetně veřejnosti v okolí právního subjektu a životního prostředí.

Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je jednou ze základních priorit Evropské unie. Nepřetržitý proces zlepšování musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která s sebou přinášejí měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a nové technologie. Těmto změnám je potřeba přizpůsobit podmínky práce. „Bezpečný podnik“ je nástrojem, který přispívá k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i vyšší konkurenceschopnosti právního subjektu. Jde o systémový nástroj, který se v České republice uplatňuje od roku 1996.

V České republice se nyní prokazuje platným osvědčením „Bezpečný podnik“ 69 společností. Shodně pro ně platí, že změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vlastní firemní kulturu.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ získávají k datu 23. 10. 2012 tyto společnosti:

 • CzechPak Manufacturing
 • ČEPRO
 • ČEZ Distribuce
 • Siemens
 • Elektromotory Frenštát
 • SYNTHOS Kralupy
 • Biocel Paskov
 • Plzeňská teplárenská
 • Energotrans
 • Kostelecké uzeniny
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • VOKD
 • Fatra
 • Vesuvius Solar Crucible
 • ACO Industries

Je tedy zřejmé, že i v době ekonomické krize společnosti chápou, že je důležité starat se o bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců. Potěšující je přitom skutečnost, že nejde pouze o podniky, které titul obhájily, ale i o dva další podniky, které se do programu nově zapojily.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce je prosazování a realizace programu „Bezpečný podnik“ prioritou, proto jej chtějí podporovat i v dalších letech. Podle obou institucí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci stejně důležitým hlediskem při řízení podniku, jako jsou například ekonomické priority a je nedílnou součástí státní politiky.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...