Ostravská huť automatizovala provoz hasicích vozů na koksovně

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) plně automatizovala provoz hasicích vozů na koksárenských bateriích 1 a 2. Tyto vozy tak nyní jezdí samy, bez strojníků. Strojníky, kteří v hasicích vozech dosud pracovali, může firma využít jako strojvedoucí, po nichž je v huti vysoká poptávka.

„Hasicí vůz sám přijede dle plánu ke konkrétní komoře na koksovně, po vytlačení koksu do vozu se přesune pod hasicí věž, kde se hořící koks uhasí. Pak vůz přejede k rampě a uhašený hotový koks se z něj vysype. Celý tento proces se neustále opakuje,“ popsala mluvčí. Slezská huť vyrobí ročně přibližně 1,2 milionu tun koksu, který se ve vysokých pecích používá pro výrobu surového železa.

Závod automatizace zahájil projekt bezobslužného provozu hasicích vozů počátkem loňského roku. Během roku se udělaly nutné opravy a koncem loňska se systém vyzkoušel ještě za přítomnosti strojníků.

K dalším úspěchům automatizace provozu patří podle mluvčí automatizace vybavení skladu benzolu, automatizace provozu biologické čistírny odpadních vod a vývoj informačního systému koksovny. „Dříve se o počítačové systémy koksovny starala externí firma. Teď už běží celý závod na systému, který vyvíjíme sami,“ uvedl ředitel závodu automatizace Miroslav Hýbl.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ročně více než dva miliony tun oceli. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. Podnik má i s dceřinými společnostmi víc než 7200 zaměstnanců. Patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...