OKD se účastní Evropské platformy bezpečnosti práce v hornictví

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Černouhelné společnosti OKD a Katowicki Holding Węglowy (KHW)  podpisem dohody stvrdily založení Evropské platformy bezpečnosti práce v černouhelném hornictví. Cílem projektu je trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce v obou těžařských firmách ale i u kolegů z branže, kteří se mohou k této otevřené platformě připojit. K jeho dosažení přispějí vzájemné konzultace, školení a ukázky příkladů nejlepší praxe vedoucí ke zvyšování bezpečnosti práce horníků na pracovištích všech participujících společností a jejich následná realizace.  

 

Generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián (vpravo) a předseda představenstva KHW Roman Łój při (a po) podpisu smlouvy.
Generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián (vpravo) a předseda představenstva KHW Roman Łój při (a po) podpisu smlouvy.

Pro společnost OKD je bezpečnost práce prioritou. V uplynulých pěti letech investovala více než 700 milionů korun do osobních ochranných pomůcek pro horníky, realizuje řadu motivačních a edukativních kampaní a přijala řadu dalších opatření, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti práce a úrovně pracovního prostředí v dolech firmy. Správnost nakročené cesty potvrzuje klesající počet úrazů, který se za posledních pět let snížil o polovinu.

Uzavření dohody se společností KHW je důležité především z hlediska příhraniční výměny zkušeností a konzultací nad praktickými otázkami v oblasti dalšího zvyšování bezpečnosti práce. „Podmínky, v nichž těží černé uhlí OKD, patří k nejnáročnějším na světě. Srovnatelné jsou v tomto ohledu jen doly na polské straně Hornoslezské černouhelné pánve. Proto je pro nás spolupráce s KHW a dalšími kolegy v oblasti zvyšování bezpečnosti velice důležitá. Rádi se seznámíme s tím, co dělají kolegové v Polsku jinak a v případě, že budou tyto postupy a opatření aplikovatelné i v našich podmínkách, budeme se snažit je zavést i v dolech OKD. Stejně tak se rádi podělíme o naše zkušenosti, protože v uplynulých letech jsme toho v oblasti zvyšování bezpečnosti práce vykonali opravdu mnoho a vyrovnali jsme se v tomto ohledu nejvýznamnějším firmám na světě. I tak před námi stojí na cestě k bezúrazovému provozu mnoho úkolů a práce. Naším cílem při každodenním snažení musí být to, aby se všichni naši horníci vrátili z práce ve zdraví ke svým rodinám,“ říká generální ředitel OKD Ján Fabián.

Podle předsedy představenstva KHW Romana Łóje je právě doba, kdy hranice v Evropě neoddělují, ale naopak spojují, vhodná k výměně zkušeností a postupů, jak dále zvýšit bezpečnost práce v dolech obou společností, které jsou zároveň připraveny spolupracovat v této oblasti s dalšími evropskými firmami.

„Při vzájemných návštěvách si budeme vyměňovat dobré nápady, inspirovat se inovačními řešeními, společně analyzovat rizika, abychom stále zlepšovali bezpečnost práce v našich dolech. To všechno proto, abychom dosáhli cíle, o němž hovoří jeden z principů naší bezpečnostní politiky: Každý pracovník se vrací ve zdraví a bezpečně domů. Každý den,“ dodává místopředseda představenstva KHW Waldemar Mróz.

Bezpečnost práce v OKD

Vývoj bezpečnostních statistik v OKD:

 

 Rok Počet úrazů Úrazová četnost
2012 241 7,60
2011 252 7,87
2010 271 8,61
2009 346 11,29
2008 416 12,49
2007 519 15,33
2006 609 16,59

Investice OKD:

  • Od roku 2008 do roku 2012 firma kompletně obměnila ochranné a technické pomůcky horníků za nejmodernější, které jsou nyní k dispozici. Do tohoto projektu Safety 2010, který nemá v historii novodobého českého průmyslu obdoby, investovala společnost OKD přes 700 milionů korun.
  • Dalších více než 11 miliard šlo na nákup nových těžebních a razicích technologií, které výrazně zvýšily bezpečnost při práci pod zemí.

Výzkum v OKD:

Společnost OKD spolupracuje s předními evropskými těžebními firmami a univerzitami na dvou projektech, jejichž cílem je další zvýšení úrovně bezpečnosti práce pod zemí:

  • OPTI-MINE – zavedení nových ICT technologií a aplikací do hornictví. V rámci projektu bude na Dole ČSM vytvořena základní infrastruktura páteřní optické sítě a zaveden on-line monitoring provozního stavu důlních lokomotiv, sledování vlakových souprav a bezdrátová hlasová komunikace.
  • FEATureFACE – vývoj a testovací provoz nového systému senzorů, zabraňujících kolizi mezi pohyblivými důlním strojem a osádkou.
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...