Odpad jako zdroj: nízkouhlíková technologie na recyklaci abraziva ve společnosti Feropol

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Odpad z použitého abrazivního materiálu představuje velký problém pro mnohé společnosti, které působí v oblasti obrábění. Existuje ale možnost, jak tyto odpadní abrazivní materiály znovu využít a šetřit tak životní prostředí.

Společnost Feropol se od roku 2010 zaměřuje na strojírenskou činnost. V červenci roku 2018 pořídila druhou technologii na tvarování dělení materiálu vodním paprskem a nabízí vyřezávání tvarových součástí podle dodané výkresové dokumentace železných i neželezných kovů, kamenů, plastů, skla, dřeva a gumy.
Řezání vysokotlakým vodním paprskem spočívá v působení proudu kapaliny o vysokém tlaku. Pro lepší brousící a řezné vlastnosti je do kapaliny přidáváno abrazivum. Jedná se o malé částečky nerostu, které jsou při broušení/řezání přiváděny do řezací hlavice, ve které jsou ve směšovací komoře strhávány proudem vody. Tato směs pak dopadá pod vysokým tlakem na upnutý materiál a obrábí/dělí jej. Tím, že voda dává abrazivnímu materiálu přítomnému v proudu vody kinetickou energii, dochází ke zvýšení účinnosti celého procesu. Obrábění vysokotlakým kapalinovým paprskem je určeno především na dělení tvrdých materiálů. Po použití se abrazivní materiál skládkuje, a to za poplatek, což způsobuje neefektivní a nehospodárné nakládání s tímto materiálem.

Společnost Feropol se snaží jít co nejvíce ekologickou cestou a produkovat minimum odpadů při maximálním opětovném využití. To se jim podařilo zavedením nové technologie pro recyklování použitého abrazivního materiálu. Daná technologie je určena ke zpracování a opětovnému využití druhotných surovin, průmyslových odpadů, které vznikají při obrábění a dělení materiálu vysokotlakým kapalinovým paprskem.
Součástí pořizovaného zařízení je také recyklační zařízení použité vody z recyklační jednotky pro její opětovné využití. Jeho použitím je eliminována potřeba odtoku vody do odpadu, je snížena spotřeba vody, náklady na upravenou vodu, údržbu strojů, maximalizován výkon a vysokotlaké čerpadlo je chráněno tím, že je do něj přiváděna voda o výrobcem specifikované kvalitě. Jedná se o dodatečné zařízení k samotnému recyklačnímu zařízení abraziva.

Společnost Feropol na pořízení technologie pro recyklaci použitého abrazivního materiálu včetně recyklační jednotky vody využila dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzvy V. Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny, která byla určena pro malé, střední i velké podniky. Projekt s názvem „Technologie pro získávání a využívání druhotných surovin ve společnosti Feropol“, byl realizován v době od 16. 8. 2021 do 29. 12. 2021, kdy došlo k uvedení technologií do provozu. Celkové způsobilé výdaje činily 15 910 000 Kč a podpora byla ve výši 35 %, tj. 5 568 500 Kč.

Investice pro dosažení úspor

Společnost Feropol díky pořízené technologii zrecyklovala od začátku roku 2022 již 75 tun použitého abrazivního materiálu, což jí přineslo úsporu ve výši cca 800 tis. Kč. Také se podařilo snížit časovou náročnost při manipulaci s materiálovými toky (odstraňování, přeprava druhotných surovin) a zvýšení šetrnosti chování společnosti vzhledem k životnímu prostředí (dramatické snížení skládkovaných odpadů). Díky recyklační jednotce vody došlo ke snížení spotřeby vody o cca 60 % a nákladů na upravenou vodu o cca 250 tis. Kč.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Feropol s.r.o.
Feropol s.r.o.
Vyberte si z naší široké nabídky produktů. V produktovém katalogu se budete snadno orientovat díky přehledné navigaci. Veškerý sortiment je primárně rozdělen podle materiálu – slitiny hliníku, slitiny mědi – mosaz, bronz a měď. V rámci každého materiálu naleznete veškeré nabízené druhy výrobků – desky, tyče, profily a plechy.