Odhalení nelegálních jaderných látek bude snazší

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Alespoň to slibuje nová technologie vědců z amerického pracoviště Georgia Institute of Technology. Výzkumníci představili postup, prostřednictvím něhož jsou schopni detekovat speciální jaderné materiály v přepravních kontejnerech, které přicházejí do přístavů nejen v USA, ale po celém světě. Pracovali při tom s uranem a plutoniem, jakožto s prvky vhodnými k výrobě jaderných zbraní.

Použitá metoda pracuje se spojením neutronů a vysokoenergetických fotonů, které mohou uvnitř kontejnerů odhalit i skryté radioaktivní materiály. Vějířovitý paprsek gama částic vytvořený iontovým akcelerátorem prochází skrze stíněný radioaktivní materiál ukrytý uvnitř přepravního kontejneru. Protony a neutrony jej vybudí, takže začne emitovat gama paprsky a neutrony. Na opačné straně jsou v dosahu vyzařujícího svazku částic umístěny Čerenkovovy detektory připojené k fotonásobičům. Díky těmto přenosovým zobrazovacím detektorům pak lze vytvořit obraz přepravovaného nákladu. Technologie změří hustotu podezřelých látek a zároveň jejich atomové číslo.

Dřívější snahy o odhalení a zobrazení radioaktivních materiálů v přepravních kontejnerech za použití rentgenových paprsků narážely na problémy v případě použití silného stínění. Paprsky navíc mohly při vysokých dávkách radiace samotný náklad poškodit, např. v případě elektroniky. Nová technologie však minimalizuje množství energie, která vstupuje do kontejneru. To je dáno použitím nespojitých energií fotonů a neutronů. Ve výsledku by tak nový postup mohl zvýšit samotnou detekční výkonnost, a zároveň by se vyhnul možnému poškození na radiaci citlivého nákladu. Technika zatím nebyla testována jinak než laboratorně, ale v blízké budoucnosti se plánuje její aplikace za reálných podmínek na klasickém železném přepravním kontejneru.

Představovaná metoda při svém rozšíření a potvrzení i v běžných podmínkách může významně zlepšit procesy, které zamezují pašování a nelegální přepravě nebezpečných jaderných materiálů. Tím by se zároveň podařilo zabránit potenciálnímu rozšiřování těchto látek například mezi teroristické skupiny. Vedle oblasti bezpečnosti daná technologie nalezne uplatnění i ve vědě o materiálech, lékařských zobrazovacích metodách, nízkoenergetické jaderné fyzice nebo průmyslovém snímkování.

Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti a ČSVTS.

Zdroj: Sciencedaily, Gatech, Latesttechnology

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...