Ocenění pro mladé vědce z Brna i devadesátiletého univerzitního učitele

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli. Tradiční soutěž talentovaných technických mozků se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získají odměny v celkové výši 1,2 milionu Kč.

Rekordní počet 190 došlých přihlášek v šesti kategoriích musely posoudit jednotlivé poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a ekonomických vysokých škol a zástupců Akademie věd České republiky. Letošní ročník byl totiž rozšířen o nové kategorie otevírající příležitost k ocenění výsledků práce mladých vědeckých pracovníků s nejlepšími výsledky v oblasti základního výzkumu a v oblasti inovací. V případě dvou tradičních kategorií diplomových a disertačních prací byl nově oceněn nejen student, ale také vedoucí pedagog. Další novou kategorií bylo ocenění nejlepšího pedagoga za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody.

Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Předseda poroty: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (předseda AV ČR)

Vítězná práce: A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics, kolektiv autorů – Aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex (Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha)

Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací

Předseda poroty: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (rektor ČVUT Praha)

Vítězná práce: Metoda pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek, kolektiv autorů – Ondřej Číp, Zdeněk Buchta, Martin Čížek, Břetislav Mikel, Šimon Řeřucha, Václav Hucl, Tomáš Pikálek (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Brno)

Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Předseda poroty: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (rektor UK Praha)

Vítěz: Doc. MUDr. František Véle, CSc. (Katedra fyzioterapie FTVS UK Praha)

Cena za nejlepší diplomovou práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

Vítězné práce:

  1. Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation, Ondřej Mikšík, vedoucí práce Luděk Žalud (VUT Brno)
  2. Geometrically induced properties of the ground state of quantum mechanical Hamiltonians with contact interactions, Michal Jex, vedoucí práce Pavel Exner (ČVUT Praha)
  3. Možnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkách, Václav Sláma, vedoucí práce Jan Zdebor (Západočeská Univerzita Plzeň)

Cena za nejlepší disertační práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

Vítězné práce:

  1. Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry, Karel Lemr, vedoucí práce Jan Soubusta (Univerzita Palackého Olomouc)
  2. Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku, Iva Zambo, vedoucí práce Markéta Hermanová (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno)
  3. Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from bromolactones, Jiří Váňa, vedoucí práce Miloš Sedlák (Univerzita Pardubice)

Cena za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se Siemens

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

Vítězné práce:

  1. Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích, David Lindr, vedoucí práce Pavel Rydlo (Technická univerzita Liberec)
  2. Návrh systému brzd vysokorychlostní elektrické jednotky, Vojtěch Krňanský, vedoucí práce Josef Kolář (ČVUT Praha)
  3. Specifické problémy rekuperace na stejnosměrném trakčním systému 3 kV, Jiří Pytelka, vedoucí práce Ladislav Mlynařík (Univerzita Pardubice)

Komentář k výsledkům

„Vítězné práce jsou tradičně na velmi dobré úrovni a často jsou součástí širší badatelské činnosti. Oceněním pedagogů chceme nově přispět také ke zvýšení prestiže učitelského povolání a poukázat na mnohdy velmi dobrou pedagogickou spolupráci mezi univerzitami a Akademií věd ČR,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice, a dodal: „Konkurenceschopnost České republiky je závislá na kvalitním základním výzkumu a inovacích. Jedno bez druhého nemůže dlouhodobě existovat – vždyť základní výzkum je konverze peněz do poznání, inovace jsou pak konverzí poznání do peněz. Proto chceme svou podporou přispět také ke zviditelnění mladých vědců, kteří v těchto dvou oblastech dosáhli mimořádných výsledků.“

Cena Siemens

Ceny Siemens s plaketou vynálezce Wernera von Siemens byly letos uděleny již po patnácté. Celkem bylo oceněno již 233 studentů, pedagogů a vědců. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující šest milionů korun. Cena Siemens je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...