Ocelárna využívá výhody ložisek NSK

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ocelárna, která čelila pravidelnému selhávání ložisek na poutnické stolici, se obrátila o pomoc na společnost NSK, aby jí s vyžitím svých znalostí a zkušeností navrhla robustní a cenově výhodné řešení. Doporučením ložisek s životností o 200 % delší než měly původní jednotky bylo díky společnosti NSK dosaženo roční úspory 159 933 EUR.

Pro identifikaci příčin problému provedl technický tým společnosti NSK analýzu použití ložisek a zjistil, že závady pramení zejména z nepříznivých provozních podmínek v kombinaci s velkým zatížením a nedostatečným mazáním. Na základě těchto informací navrhla společnost NSK použití speciálních soudečkových ložisek s optimalizovanou vnitřní konstrukcí, která využívají ložiskovou ocel Super Tough (STF) vyvinutou v NSK.

Pro ložiska v ocelárnách je důležitým kritériem jejich odolnost, a to i v extrémních provozních podmínkách. Spolehlivá, nepřetržitá funkce valivých součástí, které snášejí velké zatížení a vysoké teploty i v prostředí s výskytem vody a okují, je zásadní pro plné využití výrobních kapacit a zvýšení produktivity. Ložiska NSK z oceli STF nebo TF mají vynikající trvanlivost v drsných provozních podmínkách, přinášejí dlouhou životnost a mají vynikající odolnost proti opotřebení, zadření a vysoké teplotě.

Studie ocelárny ukázala, že nová ložiska mají dvojnásobnou trvanlivost. Omezení výrobních prostojů, servisních prací a potřeby náhradních ložisek a dalšího materiálu potřebného k výměně ložisek vedlo k roční úspoře nákladů ocelárny ve výši 159 933 EUR.

NSK nabízí pro ocelárny kompletní produktovou řadu ložisek s velkou trvanlivostí a spolehlivostí, čímž podporuje zvýšení produktivity a snížení nákladů na údržbu. Ložiska zvládají velká zatížení, rázy a vibrace, stejně jako provozní rychlosti od extrémně malých až po velmi vysoké, spolu s velkým zrychlením a zpomalením.

– Ložiska řady NSK TF mají díky vynikající odolnosti proti opotřebení, zadření a vysoké teplotě vynikající trvanlivost v drsných provozních podmínkách

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

NSK Europe Ltd.
NSK Europe Ltd.
Produkty a řešení NSK jsou všude, kde se něco pohybuje - dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jako celosvětový strategický partner předním výrobcům a dodavatelům automobilů poskytuje NSK řešení, která nabízejí vyšší výkon a zabírají méně místa.