Obranný průmysl v první polovině roku 2012 zaznamenává další pokles

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Dle nové finanční zprávy společnosti Deloitte ve Spojených státech nazvané „Analýza finančních výsledků 20 předních společností v globálním leteckém a obranném průmyslu za první polovinu roku 2012“ dodavatelé z řad předních světových společností v leteckém a obranném průmyslu zaznamenali pokles globálních výnosů za první polovinu roku 2012 ve výši 1 %, jenž navázal na 3,3% pokles v roce 2011.

„Výsledkem pokračujících tlaků na lokální rozpočty v jednotlivých ekonomikách, zejména v USA a v Evropě, jsou nižší rozpočty na obranu,“ uvedl Tom Captain, globální vedoucí pro letecký a obranný sektor ve společnosti. „Dodavatelé v oblasti obranného průmyslu reagují zvýšeným omezováním nákladů, akviziční činností, růstem na sousedních trzích a zaměřením na technologie v oblasti kybernetické bezpečnosti, inteligence, pozorování a průzkumu.“

Komerční letecký průmysl naopak v první polovině roku 2012 vzrostl o 14,9 % díky rekordní produkci nových letounů s úspornou spotřebou. Výsledkem uvedeného významného nárůstu výnosů v daném odvětví byl 5,5% nárůst celkových výnosů globálního leteckého a obranného průmyslu v porovnání s první polovinou roku 2011.

Celkově vykázal letecký a obranný průmysl v první polovině roku 2012 růst hrubého zisku ve výši 8,8 % na 20 miliard amerických dolarů, a to především v důsledku příznivého vlivu dodávek komerčních letounů. Současně došlo k omezování nákladů společností a iniciativám ke zvýšení efektivity před očekávaným poklesem rozpočtu na obranu a rovněž v důsledku faktické absence jednorázových poplatků.

„Připravenost společností na pokles zakázek obranného sektoru v období krize je klíčová pro jejich budoucí existenci. Výše zmíněný krok v podobě včasného snižování nákladů a posilování výroby pro civilní sektor umožní společnostem působícím v leteckém a obranném průmyslu lépe zvládnout očekávaný pokles výdajů na obranu. Rozhodující bude rovněž posílení vývojových kapacit pro civilní sektor, jenž vlivem rostoucích cen pohonných hmot neustále hledá konstrukční řešení snižující hmotnost letadel a zvyšující jejich nákladovou efektivitu,“ uvedl Bronislav Pánek, vedoucí partner společnosti Deloitte pro odvětví výroby a spotřebního průmyslu v regionu střední Evropy.

Ze zmíněných důvodů došlo v první polovině roku 2012 k nárůstu provozních marží o 3 % na 8,4 %. Společnosti v komerčním leteckém průmyslu zaznamenaly výrazné navýšení zisků o 29,2 %, zatímco segment obrany stagnoval při nominálním nárůstu zisků ve výši 1,5 %. Obdobně došlo v oblasti komerčního leteckého průmyslu ke zvýšení provozních marží o 12,4 %, zatímco společnosti v obranném průmyslu zaznamenaly v této oblasti nárůst o 2,6 %.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...