Obráběcí stroje: Portálové víceúčelové obráběcí centrum MCV 2318

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Portálové obráběcí centrum MCV pochází z dílny zlínského renomovaného výrobce obráběcích strojů Tajmac. Obráběcí centrum je určené pro výrobu rozměrných a tvarově složitých dílců v oborech klasického strojírenství. Své uplatnění najde i v průmyslu automobilovém, plastikářském a lisařském a díky možnosti obrábění až v šesti osách se současnou možností soustružení také v náročných oblastech energetiky a letectví.

Multifunkční portálové obráběcí centrum MCV 2318. Foto: Tajmac-ZPS

Společnost Tajmac představila portálový obráběcí stroj s označením MCV 2318. Označení vychází z anglického jazyka, kde písmeno „M“ je prvním písmenem pro anglický překlad slova obráběcí stroje — machine. Písmeno „C“ označuje typ konstrukce a písmeno „V“ označuje vertikální typ obráběcího centra. Čísla souvisí s pojezdem a průměrem stolu obráběcího stroje, kde hodnota 23 je určena pojezdem v ose X, 2 300 mm, a číslo 18 určuje průměr stolu, 1 800 mm.

Portálové obráběcí centrum je 3 až 6osé multifunkční obráběcí centrum s jednoosou nebo dvouosou hlavou, která umožňuje soustružit i frézovat. Stroj disponuje pevným nebo rotačním stolem o nosnosti 5 tun při soustružení a 10 tun při frézování. Kinematika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou s elektrovřetenem, brzdou a otočným stolem o průměru 1 800 mm s maximálními otáčkami 250 min-1. Stroj vykazuje vysokou dynamičnost a tepelnou stabilitu, která je nutná při vysoce přesném obrábění. Skelet stroje je plně symetrický a pracovní prostor je plně krytován. Portálové centrum podporuje vysokorychlostní obrábění HSC.

Nové stroje z dílny Tajmac jsou vždy optimalizovány a vycházejí z dlouholetého vývoje strojů předchozích. Počátkem konstrukce byl návrh, který byl podroben výpočtům a simulacím, na které navazovala samotná výroba. Podle výpočtů se vyvodily provozní a výkonnostní podmínky a kinematický model z hlediska výměny nástroje. Hlavní výhodou stroje MCV 2318 je malý zástavbový prostor.

Stroj je osazen variabilním zásobníkem s kapacitou 40 nástrojů o stejné délce. V případě kratších nástrojů se mohou regály uspořádat tak, aby se zvýšila kapacita kratších nástrojů, nebo naopak. Standardně je prostor konstruován pro výměnu nástrojů s délkou 700 mm. Konstrukce hlavy stroje nebo jiných zařízení je řešena tak, aby se hlava nebo jiné zařízení přesunulo do bodu výměny a měřicím nebo jiným zařízením (např. laserem) se kontroluje, zda nevznikne kolize. Na tento způsob pamatuje konstrukční software, který cyklus opakuje pro všechna zařízení a pomocí laseru detekuje, zda dochází ke kolizím, nebo ne.

Mezi inovace portálového centra MCV 2318 patří křížový support podporovaný z obou stran, který je jinak uložený v rámu. Stroj je osazen čtyřmi lineárními vedeními, čímž má nižší tuhost, která je však k velikosti obrobku dostačující.

Multifunkční obráběcí centrum podporuje řídicí systémy Siemens, Hiedenhain a společnost Tajmac je schopna rozšířit dispozice i pro řídicí systém. Ostatní řídicí systémy nejsou podporovány z důvodu malé poptávky, čímž není možné zajistit kvalitní technickou podporu a servisní služby.

Konstrukce víceúčelového portálového stroje vycházela především z jeho variability, možnosti přesného výpočtu budoucích technických a technologických parametrů a zásad ecodesignu. Prototyp portálového víceúčelového stroje MCV 2318 vznikl za rekordních osm měsíců od návrhu projektu po jeho finální montáž. Cílem nového konstrukčního řešení byla inovace a navýšení nejen výkonnostních parametrů strojů MCV2316 a MCV1800 MULTI. Při konstrukci a výrobě (slévárna, obrobna a montáž) byla přijata mimořádná opatření, která umožnila takto rychlý vývoj.

Stroj není konstruován do konkrétního typu výroby. Portálové centrum je určeno pro jakýkoliv typ výroby, jedná se o univerzální stroj s všestranným využitím a je možné jej implementovat do jakéhokoliv strojního průmyslu, zejména do automobilového, plastikářského a lisařského.

Portálové centrum bylo představeno odborné veřejnosti na MSV 2012 v Brně. Díky svému ojedinělému konstrukčnímu řešení získalo Čestné uznání za konstrukční řešení při udělení Zlatých medailí.

Základní parametry a technická data stroje MCV 2318 (zdroj: www.tajmac.cz):

Pojezdy a pracovní prostor
osa X (příčník)

2 300 mm

osa Y (křížový suport)

1 500 mm

osa Z (smýkadlo)

1 050 mm

osa B (sklopná hlava)

+ 110 / – 110 º

osa C (otočný stůl)

360 º

pracovní plocha – průměr

1 800 mm

maximální zatížení pro soustružení / frézování

5 000 / 10 000 kg

Parametry CNC hlavy
vřeteno

HSK-A63

HSK-A100*

výkon S1

21 kW

27 kW

výkon při přetížení S6-40%

27 kW

31 kW

max. otáčky vřetena

18 000 min-1

12 000 min-1

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...