Obráběcí stroje: Kontrola technické diagnostiky CNC obráběcího stroje

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Správná technická diagnostika obráběcího stroje souvisí s délkou jeho životnosti a do jisté míry s přesností obrobeného dílce. Průběžnou kontrolou technického stavu a diagnostiky obráběcího stroje v průběhu jeho životnosti se předchází řadě poruchových činitelů, které mohou způsobit snížení životnosti strojních částí obráběcího stroje a nepřesnost obrobku.

Bezdrátový systém Ballbar QC20-W kontroluje technickou diagnostiku CNC obráběcích strojů. Foto: Renishaw

Typický tříosý obráběcí stroj má nejméně 21 stupňů volnosti (odchylky od ideálních hodnot včetně lineárního polohování, přímosti, úhlových natočení a kolmosti mezi osami). Každá z těchto chyb má nepříznivý vliv na celkovou přesnost polohování stroje a na tvarovou a rozměrovou přesnost obrobků. Teoreticky platí, že pokud by byl CNC stroj dokonale přesný, pak by kruhová dráha stroje přesně odpovídala naprogramované kruhové dráze. V praxi však chyby způsobují to, že se poloměr kruhu od naprogramovaného kruhu odchýlí. Proto je nezbytné sledovat stav obráběcího stroje pravidelně a opakovaně, což je klíčem k účinnému sledování změn ve zdroji chyb stroje.

Pro kontrolu technického stavu a diagnostiky se používají kalibrační systémy, které obráběcí stroj proměří a na základě naměřených hodnot vyhodnotí odchylky v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ISO 230-4 a ASME B5.54. Jedním z takových měřicích přístrojů je systém Ballbar s vestavěným délkovým snímačem od společnosti Renishaw. Systém Ballbar je praktickým a pohodlným testovacím přístrojem pro analýzu přesnosti CNC obráběcích strojů.

Čtěte také další díly seriálu Obráběcí stroje – každou druhou středu:

Bezdrátový systém Ballbar QC20-W

Systém představuje rychlý, snadný a efektivní způsob sledování stavu obráběcího stroje. Středem celého systému je samotný Ballbar, velmi přesný lineární snímač a dvojice koulí na obou koncích. Při používání se kuličky kinematicky umístí mezi přesné magnetické misky, z nichž jedna je připevněna ke stolu stroje a druhá ke vřetenu stroje nebo k plášti vřetene. Díky tomuto uspořádání je Ballbar schopen měřit i drobné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy. Nasnímaná data se použijí k výpočtu celkové hodnoty přesnosti (kruhovitost a odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ISO 230-4 (ČSN ISO 230-4) a ASME B5.54, nebo s vlastními analytickými protokoly společnosti Renishaw. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu, což podporuje diagnostiku. Systém Ballbaru je dodáván jako kompletní souprava v kufříku, a je proto účinným a přenosným řešením. Testování se skládá ze sestavení systému Ballbar, snímání odchylek, analýzy naměřených dat a diagnostiky.

Polohovatelnost bezdrátového systému Ballbar QC20-W. Foto: Renishaw
Tabulka s naměřenými hodnotami a vyhodnocenou diagnózou. Foto: Renishaw

Zdroj: Renishaw

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...