Nové produkty Siemens pro průmyslový Ethernet – důraz na spolehlivost síťového připojení

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Siemens rozšiřuje nabídku produktů pro průmyslové komunikační sítě o redundantní systém s vysokou dostupností, jenž umožňuje okamžitou a plynulou rekonfiguraci sítě průmyslového Ethernetu. Nové moduly řady Scalance X-200RNA (Redundant Network Access) s funkcí přístupových síťových bodů jsou určeny k použití ve všech oblastech a úlohách s mimořádným důrazem na spolehlivost síťového spojení. Novinkou je také softwarové řešení Softnet-IE RNA, díky němuž lze do paralelních sítí propojit počítače pro vizualizační a další úlohy.


Siemens nabízí redundantní propojení prvků v síti s využitím protokolu PRP (Parallel Redundancy Protocol) podle normy IEC 62439-3. Přístupové body Scalance X-200RNA spojují bez jakéhokoliv zpoždění prostřednictvím dvou paralelních sítí jeden nebo dva síťové segmenty, resp. koncová zařízení nepodporující protokol PRP. Přístupový bod zdvojuje rámec zprávy vysílané odesílatelem a okamžitě odesílá do obou připojených sítí po jedné jeho kopii. Tyto dvě místní sítě (Local Area Network – LAN) mohou mít různou topologii – hvězdicovou, kruhovou nebo obecnou stromovou. Na přijímací straně se nachází druhý přístupový bod, přes který kopie rámce zprávy přijatá jako první prochází dále k adresátům. Další kopie téhož rámce, která poté přijde druhou sítí LAN, je odstraněna. Dvě navzájem oddělené sítě a procedura PRP zaručují spolehlivý přenos zpráv, a to i v případě rekonfigurace jedné ze sítí LAN. Odpadá totiž doba potřebná na změnu konfigurace, která je u jiných metod redundance sítě využívajících pouze jednu fyzickou síť nezbytná. Typickými oblastmi využití redundantních síťových struktur s vysokou dostupností jsou energetika a řízení spojitých technologických procesů (např. ve farmaceutickém či chemickém průmyslu).

Společnost Siemens nabízí nové přístupové body ve dvou provedeních. Model Scalance X204RNA má plastový kryt a čtyři elektrické porty s konektory RJ45. Druhý typ, Scalance X204RNA EEC (Enhanced Environmental Conditions), má kovové pouzdro, dva elektrické porty a dva tzv. Combo porty, tedy kombinované opto/elektrické porty určené pro transcievery typu SFP (Small Form-Factor Pluggable). Jeho součástí je i napájecí zdroj se širokým rozsahem vstupního napětí. Různé diagnostické informace týkající se sítě lze získat prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Softwarové řešení Softnet-IE RNA nabízí cenově výhodné propojení počítače do redundantních paralelních síťových struktur založených na protokolu PRP. Odpadá přitom dodatečné programování, což umožňuje snížení nákladů. S použitím softwaru značky Siemens může počítač komunikovat prostřednictvím dvou redundantních sítí LAN stejně snadno a spolehlivě jako přes přístupové body řady Scalance X-200RNA.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...