Na tomto webu zatím není žádný obsah.

UPOZORNĚNÍ

V uplynulých dnech jsme byli upozorněni, že došlo ke zneužití naší internetové domény @prumysl.cz ze strany podvodníků, kteří rozesílají nevyžádanou poštu (spam) s různým obsahem sdělení. V případě, že jste takový nevyžádaný e-mail, který se tváří jako by byl odeslán z naší domény obdrželi, doporučujeme vám v žádném případě neotevírat jakoukoliv případnou přílohu, neklikat na žádné odkazy a na takovou zprávu nijak nereagovat. Tyto nevyžádané e-maily nejsou odesílané námi, ani prostřednictvím našich e-mailových schránek, a proto neexistuje způsob, jak bychom mohli tomuto nekalému jednání sami zabránit (naše e-mailová adresa je v takové zprávě pouze vizuálně podvržena a skutečný odesilatel je jiný, jak lze vyčíst z kódu v záhlaví dané zprávy; jedná se o tzv. phishing). Autoři těchto zpráv jsou nedohledatelní a s našimi e-maily nemají nic společného - pouze je prezentují jako zprávy z domény @prumysl.cz, aniž by tomu tak skutečně bylo.