Možné dopady vystoupení Velké Británie z EU na ekonomiku České republiky a obchodní vztahy

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Britský lid promluvil, jeho vůli je třeba respektovat. Přišel čas na sametový rozvod. Velkou smlouvu o EU je třeba nahradit stovkami malých,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v první reakci na výsledky referenda, kterým Velká Británie rozhodla o odchodu z Evropské unie.

Výsledky britského referenda k Brexitu budou mít důsledky pro EU i samotnou Českou republiku, byť zatím pochopitelně jde pouze o prvotní odhady. Pro Českou republiku je Velká Británie v rámci Evropské unie jedním z nejvýznamnějších partnerů v mnoha klíčových oblastech. Je pro nás důležitým partnerem i díky svému mimořádnému postavení mimo eurozónu.

M inistr Jan Mládek. Foto: MPO
M inistr Jan Mládek. Foto: MPO

Vystoupení Velké Británie z EU bude mít dopad na fungování vnitřního trhu EU a na obchodní politiku EU. Například lze předpokládat, že vzhledem k naší současné nadstandardní spolupráci s Velkou Británií její vystoupení z EU zřejmě oslabí postavení České republiky v prosazování svých klíčových priorit na vnitřním trhu EU a v obchodní politice s dopadem na celou řadu navazujících politik (od energetiky přes unii kapitálových trhů až po oblast regulace). Navíc se pravděpodobně zvýší snahy některých členských států o zavádění ochranářských opatření.

Lze předpokládat, že i po vystoupení Velké Británie dobré vztahy mezi Českou republikou a Velkou Británií v obchodních otázkách zůstanou zachovány. Nicméně stávající těsná spolupráce v některých oblastech, jako je zejména vnitřní trh, se stane pouze okrajovou záležitostí.

Společná obchodní politika EU bude v zájmu českých exportérů fungovat i nadále. Bude však nutné nastavit novou rovnováhu mezi liberálnějšími a více ochranářskými členskými státy, protože Velká Británie byla tradičním spojencem České republiky a dalších států, jako je Švédsko, Finsko, Nizozemí nebo Německo, jejichž prioritou je otevírat světové trhy a zabraňovat vzniku ochranářských opatření, které zatěžují obchodování se zbožím, službami, ale i v oblasti investic.

Velmi praktickým potenciálním problémem je pak další osud obchodních dohod a jednání se světovými partnery. Nyní si neumíme představit jiné řešení, než že si Británie bude muset znovu vyjednat všechny dohody, ke kterým již přistoupila v rámci EU. Stejně tak by z dohod EU musela být odstraněna Británie jako smluvní strana.

Je v zájmu Českou republiku udržet Velkou Británii co nejblíže EU, a to nejen z hospodářského pohledu. Otázkou zůstává, jakým způsobem zareaguje eurozóna a jak se k situaci postaví zakládající státy procesu evropské integrace. Ekonomické dopady na Českou republiku budou odvislé od reakce EU k nastalé situaci. Uvidí se, zda se integrační proces vydá cestou utužení restriktivních opatření či desintegrace. Zásadní v tomto ohledu budou debaty v příštích letech.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...