Modernizaci teplárenského bloku Elektrárny Opatovice zajistí Doosan Škoda Power

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Plzeňský výrobce parních turbín Doosan Škoda Power podepsal se společností Elektrárny Opatovice kontrakt na výměnu parní turbíny TG3. Pokračující modernizace má přinést zlepšení kvality a spolehlivosti dodávek tepla a elektrické energie, a zároveň přispět k lepšímu životnímu prostředí v regionu.

Společnost Doosan Škoda Power získala zakázku ve výběrovém řízení. Uspěla i díky zkušenostem v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, kogenerace, jaderné a solární elektrárny, spalovny biomasy, ZEVO atd. „Modernizace celého teplárenského bloku TG3 je pro nás velká výzva, zejména ve smyslu komplexnosti rozsahu dodávky a požadavků elektrárny na technické řešení díla. V návaznosti na nedávnou, námi úspěšně dokončenou, modernizaci bloku TG5, je pro nás práce na TG3 dalším velkým závazkem vůči zadavateli,“ říká Tomáš Bayer, obchodní manažer ve společnosti Doosan Škoda Power.

V rámci projektu bude dodána nová moderní kondenzační odběrová parní turbína zajišťující výkon soustrojí 65 MWe (megawatt elektrický) až 140 MWt (megawatt tepelný), včetně veškerého příslušenství, jako jsou řídicí systémy, kondenzátor, zařízení pro nízkotlaký regenerační ohřev napájecí vody, blokový transformátor, vybavení pro olejové hospodářství, propojovací potrubí, řídicí systém, vysokotlaký hydraulický systém, polní instrumentace atd.

Z pohledu dodávek tepla patří TG3 po parní turbíně TG5 k druhé klíčové turbíně. Obnova zařízení se uskuteční v rámci plánované odstávky turbíny v roce 2023 tak, aby byla plně k dispozici pro rok 2024. Předpokládané zvýšení efektivity o 15 % bude mít pozitivní dopad na ekologii a snížení energetické náročnosti.

„Modernizací parní turbíny dojde k výraznému zvýšení efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie,“ říká Stanislav Ondráček, vedoucí oddělení strategického rozvoje EOP a dodává, že projekt spadá do klíčových projektů modernizace elektrárny včetně plánované dekarbonizace a přechodu na zemní plyn a bude sehrávat jednu z klíčových rolí pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Elektrárna Opatovice je významným výrobcem elektrické energie a tepla v regionu východních Čech. Teplo dodává téměř 63 tisícům odběratelů v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a v dalších městech a obcích v regionu.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...