MiR registruje rostoucí zájem o větší flotily autonomních mobilních robotů

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Mobile Industrial Robots (MiR), mezinárodní lídr na trhu autonomních mobilních robotů (AMR), představil klíčové trendy ovlivňující trh AMR robotů. Podle Sørena E. Nielsena, prezidenta společnosti MiR, povede rostoucí zájem o robotizaci v průmyslové výrobě ke komplexním aplikacím s vyšším počtem AMR, snazšímu servisu, těsnější spoluprací s jinými roboty a IT systémy, vyšším výkonem a delší provozuschopností.

„Společnosti hledají způsoby, jak získat větší odolnost k výkyvům na trhu a novým výzvám,“ říká Søren E. Nielsen, prezident společnosti Mobile Industrial Robots. „Jednoduché a flexibilní nastavení vnitropodnikové logistiky posouvá logistiku blíž k výrobě. Tyto prvky spolu s nedostupností pracovní síly urychlí integraci autonomních mobilních robotů do různých typů provozů a pracovních toků vnitropodnikové logistiky.“

Potřeba větších flotil AMR robotů ve vnitropodnikové logistice

První společnosti se zájmem o AMR technologii testovaly v letech 2014–2017 nová řešení a implementovaly flotily až pěti robotů. Od roku 2018 se AMR začaly stávat spolehlivou součástí výroby a intralogistiky, což vedlo k nasazení větších flotil robotů. S tím se postupně objevily složitější aplikace a vznikla větší potřeba robotů, které pracují efektivně 24 hodin 7 dní v týdnu. Od AMR robotů je tak vyžadovaná větší robustnost, provozuschopnost, soulad se standardy a jednoduchý servis. V současné době nasazují firmy do jednotlivých flotil v průměru přes 40 robotů MiR.
„Vzhledem k tomu, že společnosti potřebují velké flotily AMR, pracujeme nyní na nastavení, ve kterém bude možné roboty sledovat a rychleji reagovat na jakýkoli případný problém. Vyžaduje to stabilnější a výkonnější nastavení komunikace mezi roboty a softwarem pro fleet management. Společnosti dnes již používají pokročilejší Wi-Fi systémy pro mobilní zařízení a se standardem 5G očekáváme spolehlivost a stabilitu umožňující přesun náročných výpočetních procesů z robota do flotilového systému. To opět povede k větší odolnosti AMR technologie vzhledem k nižšímu počtu komponent, snazšímu servisu a vyšší efektivitě. Díky vyššímu výpočetnímu výkonu budeme moci například použít AI pro řešení náročnějších vnitropodnikových logistických úkolů,“ říká Søren E. Nielsen.

MiR se se svými 250 zaměstnanci reflektuje rychlý rozvoj na trhu AMR a neustále rozšiřuje škálu řešení pro intralogistiku. Nedávno uvedené roboty MiR600 a MiR1350, první AMR s certifikací IP52 odolné proti prachu a kapalinám jsou navrženy pro bezpečný přesun velkých nákladů v náročných výrobních a logistických prostředích. MiR vyvíjí také řadu výtahových modulů umožňujících robotům zvedat a vykládat palety a vozíky a zaručit snadnou integraci a škálovatelnost v celém hodnotovém řetězci. Ve stále větším počtu složitějších aplikacích lze MiR roboty osadit kolaborativním robotickým ramenem pro úkoly nakládky, vykládky a přepravy materiálu. Řešení je velmi flexibilní, nezávislé na umístění a pracovním prostoru a lze jej snadno přizpůsobit různým procesům.

V regionu střední a východní Evropy zaznamenal MiR v první polovině letošního roku 140% růst ve srovnání s rokem 2020. „Ve střední a východní Evropě jsou společnosti velmi vyspělé a zaměstnanci kvalifikovaní. To je skvělá příležitost pro nasazení AMR technologií a využití potenciálu v oblasti interní logistiky,“ řekl Søren E. Nielsen.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama