Ministerstva průmyslu a obchodu a financí představila opatření proti daňovým únikům na trhu s pohonnými hmotami

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a ministr financí Miroslav Kalousek představili v pondělí 5. listopadu společná opatření proti daňovým únikům u pohonných hmot. Ta se týkají oblasti DPH, kde se roční hodnota podvodů odhaduje na pět až osm miliard korun. Dochází tak k poškozování poctivých podnikatelů a státu.

„Není pravdou, že vláda nebojuje proti daňovým únikům. Nelze je však zlikvidovat jednou novelou zákona, jedná se o běh na dlouhou trať. V minulých letech jsme prosadili a předložili celou řadu opatření, podvodníci však hledají další a další skuliny. Situaci komplikuje harmonizace nepřímých daní, kdy zásadní opatření musí být učiněna na úrovni EU,“ poukázal ministr financí na skutečnost, že státy EU se staví proti návrhu ČR na zavedení reverse-charge u pohonných hmot. „Přesto se nám podařilo s ministrem průmyslu a obchodu nalézt další možnosti řešení.“

Navrhovaná opatření budou členěná do tří fází. „V té první bude v co nejbližším termínu upraven zákon o pohonných hmotách. Dojde ke zpřísnění podmínek registrace distributorů a již nepůjde o nárokové řízení. Mezi podmínky registrace bude patřit především bezúhonnost, bezdlužnost, platné živnostenské oprávnění a složení kauce. Registraci bude možno zrušit z moci úřední např. tehdy, pokud dojde k porušení výše uvedených podmínek či pokud subjekt neprovádí po určitou dobu svou činnost,“ upřesnil ministr průmyslu Kuba.

Druhá etapa bude připravena do února 2013. Kromě zákona o pohonných hmotách dozná změn i živnostenský zákon. Plánuje se rozšíření záznamní povinnosti pro sklady, distributory a čerpací stanice tak, aby mohla být využívána i finančními a celními orgány. Toto opatření bude doprovázeno komplexní revizí současné záznamní povinnosti. Cílem je, aby dotčené subjekty poskytovaly požadované údaje vůči státní správě centrálně a nedošlo ke zbytečnému nárůstu administrativních nákladů.

Počítá se také s eliminací dalších rizikových oblastí. Jedná se např. o zamezení přimíchávání tzv. mazacích olejů do motorové nafty či podchycení prodejů na čerpacích stanicích mimo registrační zařízení. Ve třetí etapě se pak zavede nová koncesovaná živnost – distribuce pohonných hmot.

Řešení situace daňových úniků na trhu s PHM podporují i odborníci. „Chystaná opatření by měla vést k transparentnějším a férovějším podmínkám na trhu pohonných hmot pro všechny jejich účastníky a eliminovat nepoctivé prodejce,“ uvedl generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček.

„Připravovaná legislativa zprůhlední a zrovnoprávní podnikatelské prostředí na trhu s pohonnými látkami s efektem plnohodnotného daňového výnosu pro stát,“ sdělil k představeným opatřením Jan Duspěva, obchodní ředitel Čepro.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...