Ložiska NSK pomáhají zvýšit spolehlivost hnacích ústrojí zemědělských strojů

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost NSK, vycházející z desetiletí zkušeností s dodávkami ložisek pro automobilová hnací ústrojí, úspěšně přenesla své znalosti a zkušenosti do zemědělského průmyslu a přinesla řadu výrazných výhod OEM i koncovým uživatelům.

V zemědělství se objevuje mnoho nových trendů, které sledují vývoj v automobilovém průmyslu. Například rostou požadavky na snižování emisí a snížení spotřeby paliva, neboť právní předpisy EU o emisích oxidu uhličitého se neustále zpřísňují, a to nejen v automobilové dopravě. Splnit tyto požadavky pomáhají i ložiska, která se vyznačují takovými charakteristikami, jako je velká únosnost a malé tření.

Specifické požadavky

I když jsou zkušenosti z automobilového průmyslu prospěšné, mezi použitím ložisek zde a v zemědělství je mnoho velkých rozdílů. Zatímco silniční vozidla mají velkou rychlost a zrychlení a jezdí většinou na hladkých površích, zemědělská vozidla se musí vyrovnat s nerovným terénem a nést či táhnout těžké náklady, což znamená, že vysokou rychlost jako primární požadavek na hnacího ústrojí nahradí velký krouticí moment.

Pokud jde o hnací ústrojí, použití špatně specifikovaných nebo nesprávně zvolených ložisek může způsobit mnoho problémů. Mezi běžné poruchy ložisek převodovek s nežádoucími následky patří povrchové odlupování, vibrační koroze (fretting), poškození klece a prokluz v uložení hřídele. Moderní zemědělství je závislé na vysoké produktivitě, které se dosahuje maximalizací doby provozuschopnosti vozidla či stroje. Potenciální náklady a ztráta provozních hodin v důsledku selhání ložisek jsou proto často katastrofické. Pro výrobce OEM by to mohlo znamenat velké náklady na záruční opravy a poškození profesionální pověsti.

V hnacích ústrojích dochází k odlupování, když se v důsledku únavového poškození při odvalování od povrchu oběžné dráhy nebo od valivých prvků oddělí fragmenty materiálu ložiska a následně se vytvoří oblasti s hrubou strukturou. Tento mechanismus poškození může mít různé počáteční příčiny, včetně nadměrného zatížení a nebo znečištění maziva.

Ložiska s velkou únosností

K zamezení jevu odlupování zahrnuje sortiment NSK ložiska řady HR s velkou únosností, která jsou vynikající právě pro hnacích ústrojí zemědělských strojů. Větší únosnost, a tedy i trvanlivost v provozních podmínkách nejenže brání odlupování, ale také umožňuje snížit velikost celého pohonného ústrojí. Kuželíková ložiska řady HR používají kuželíky vedené žebrem na zadní straně kužele. Tato ložiska jsou schopna přenášet velká radiální a jednosměrná axiální zatížení, protože kuželíky jsou větší a je jich větší počet.

V řadě HR jsou také kuličková ložiska, která mají o 7 až 19 % vyšší dynamickou únosnost a o 22 až 68 % větší trvanlivost L10 podle ISO než běžná ložiska.

Aby se zabránilo kontaminaci ložisek hnacího ústrojí, která je další častou příčinou poškození oběžných drah, používají se utěsněná ložiska, např. populární a osvědčená ložiska NSK řady TM. Těsnění je zvláště účinné v převodových systémech zemědělských vozidel, kde přináší až 2,5krát delší životnost než mají otevřená ložiska.

Inovativní konstrukce těsnicího břitu zabraňuje vnikání nečistot a prachu a současně umožňuje průchod mazacího oleje. Mazivo v těsnění má navíc vysokou afinitu k převodovému oleji, což napomáhá počátečnímu mazání. Špatné nebo nedostatečné mazání je další z možných příčin poškození oběžné dráhy ložiska.

Nejnovější materiály

Další ložiska NSK, která jsou ideální pro výrobce převodovek sloužících v zemědělství, jsou soudečková ložiska NSKHPS a axiální kuličková ložiska HST. První používají nejmodernější materiály, díky nimž mají velkou únosnost.

Soudečková ložiska NSKHPS proto mají únosnost až o 25 % vyšší než běžná soudečková ložiska NSK, což umožňuje v některých případech volit menší ložiska.

Vysoce spolehlivá axiální ložiska HST, vybavená klecí, jsou speciálně určená pro hydraulické statické převody (HST), které se běžně vyskytují v zemědělských strojích a vozidlech. Ložisko má dvojnásobnou trvanlivost než běžná axiální ložiska, částečně díky použití speciálně tepelně zpracované oceli EP, které odolává podpovrchové únavě vnitřních a vnějších oběžných drah.

Přidaná hodnota

NSK nabízí nejen rozsáhlou řadu osvědčených produktů pro hnací ústrojí v zemědělském průmyslu, ale může poskytnout produkty s přidanou hodnotou pro iniciativy, které zahrnují zmenšování velikosti strojů, snižování tření a omezování emisí CO2. Společnost NSK prostřednictvím inovací, jako jsou speciální materiály, jejich pokročilé tepelné zpracování a inovativní výrobní procesy, po mnoho desetiletí přináší výhody uživatelům v automobilovém průmyslu, ale díky jejím odborným znalostem v oblasti ložisek pro převodovky nyní roste počet zákazníků také z oboru výroby zemědělských strojů, kteří oceňují ložiska z tohoto v průmyslu osvědčeného zdroje.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

NSK Europe Ltd.
NSK Europe Ltd.
Produkty a řešení NSK jsou všude, kde se něco pohybuje - dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jako celosvětový strategický partner předním výrobcům a dodavatelům automobilů poskytuje NSK řešení, která nabízejí vyšší výkon a zabírají méně místa.