Linde Material Handling zveřejnila zprávu o udržitelnosti za rok 2020

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Linde Material Handling (Linde MH), specialista na intralogistiku, zveřejnila svou zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2020. Společnost v ní bilancuje hlavní sociální, ekologické a ekonomické aspekty činnosti a stanovuje konkrétní cíle do budoucna. Hlavními pilíři jsou udržitelné obchodní postupy, spokojenost zákazníků a ziskový růst.

„V Linde Material Handling jsme přesvědčeni, že udržitelnost je ve všech ohledech klíčovým faktorem,“ říká Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand Management ve společnosti Linde MH. „Zaměřujeme se proto jak na naše vlastní udržitelné obchodní postupy, tak na výrobu produktů a řešení, která nabízíme.“ Cílem intralogistické společnosti je být odpovědným a spolehlivým partnerem pro své zákazníky a prostřednictvím inovativních technologií jim pomáhat dosahovat jejich vlastních cílů v oblasti udržitelnosti.

Udržitelnost je pevně zakotvena v podnikové strategii společnosti, Linde MH o ní pravidelně reportuje již od roku 2014. V současné zprávě, která vychází z mezinárodních standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti stanovených organizací Global Reporting Initiative (GRI) věnuje pozornost organizaci a strategii společnosti, profilu zaměstnavatele, zaměstnance, zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí, výrobkům, dodavatelským řetězcům a také společenské odpovědnosti. Zahrnuje i klíčové ukazatele výkonnosti a je zde zřetelný závazek k udržitelným obchodním postupům. Tento cíl spolu se spokojeností zákazníků a ziskovým růstem tvoří hlavní osu podnikové strategie 2027. „Udržitelnost se pro nás stala měřítkem úspěchu, protože zajišťuje budoucí životaschopnost naší společnosti,“ vysvětluje Hans-Georg Connor, Director Health, Safety & Environment ve společnosti Linde MH. K dosažení tohoto cíle byly stanoveny i konkrétní cíle, mezi něž patří dosažení hodnocení EcoVadis ve výši nejméně 75 bodů do roku 2027, snížení počtu hlášených úrazů o 5 % ročně, certifikace všech závodů společnosti podle norem ISO 14001 a ISO 45001 do roku 2024 a průměrná nemocnost nepřesahující 3,3 % v roce 2021.

Společnost Linde MH považuje za základní kámen úspěchu své zaměstnance. Se svou nabídkou kariérních příležitostí, pokročilých vzdělávacích programů i prostředím podporujícím týmovou práci se prezentuje jako atraktivní zaměstnavatel, který stále, i během 2 let pandemie koronaviru plnil své závazky v oblasti vzdělávání. Společnost zaměstnávala ve sledovaném roce 334 učňů, kteří se vzdělávali ve 14 profesích po celé Evropě, a 30 studentů, kteří v Německu absolvovali 10 duálních studijních programů za kredity.

Další kapitola zprávy je věnována zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí na pracovišti (HSE – Health, Safety, Environment). Jsou v ní uvedeny opatření a cíle, jejichž cílem je udržet zdraví zaměstnanců a pokud možno předcházet nehodám. Totéž platí pro oblast ochrany životního prostředí. Prvním milníkem je snížení skleníkových plynů souvisejících s energií o 30 % do roku 2027, přičemž jako srovnávací základ poslouží stopa CO2 vytvořená při výrobě, prodeji a poskytování služeb v roce 2017. Prvními kroky na této cestě je zakoupení přibližně 79 % elektřiny v roce 2020 z obnovitelných energetických zdrojů. Dalším příkladem může být přístup Linde MH v České republice, kde bylo pro zkrácení vzdálenosti k zákazníkům, šetření nákladů na dopravu a snižování uhlíkové stopy otevřeno již šest plnohodnotných poboček rozmístěných ve strategicky důležitých oblastech. „Je naší dlouhodobou strategií budovat pobočky přímo v jednotlivých regionech. Záleží nám na tom, abychom byli nablízku našim zákazníkům a šetřili jak náklady na dopravu, tak životní prostředí,“ komentuje Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista společnosti.

Zpráva věnuje velkou pozornost i tomu, jak Linde MH přispívá k větší udržitelnosti svými produkty a řešeními. Brand Manager Stefan Prokosch vysvětluje, proč se zaměřuje především na fázi využívání výrobků: „Jak víme z našich hodnocení životního cyklu výrobků, lze právě zde nalézt největší pákový efekt pro ochranu klimatu. S novou generací elektrických vysokozdvižných vozíků Linde navíc vytváříme další předpoklad pro dosažení dlouhodobé CO2 neutrality.“ Společnost věnuje velkou pozornost prodlužování životnosti manipulační techniky, a proto vybudovala v roce 2017 ve Velkých Bílovicích na Moravě Centrum pro repase vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky. V loňském roce bylo Centrum o téměř 50 % rozšířeno a může nyní repasovat až 2 000 vozíků ročně. Použité vozíky zde dostávají nový, „druhý život“ a tento postup má významný pozitivní vliv i na udržitelnost životního prostředí. Proces snižuje spotřebu surového materiálu pro výrobu nových vozíků a veškeré postupy repase, včetně likvidace a recyklace splňují ty nejvyšší ekologické a zdravotní standardy.

Téma energie hraje pro Linde MH celkově důležitou roli. „Pro naše zákazníky chceme být energetickými poradci a dodávat nejlepší možná řešení pro každého. Disponujeme nejširší nabídkou energetických variant,“ pokračuje Prokosch. „Pokud jde o recyklaci lithium-iontových baterií, již existuje životaschopné řešení. Recyklace článků však zůstává výzvou – míra recyklace je dnes stále nízká.“ Společnost zde úzce spolupracuje s výrobci baterií. Aktivně v této oblasti vystupuje i česká pobočka. Společnost Linde Material Handling Česká republika se stala partnerem Svazu moderní energetiky, který zastřešuje platformy pro inovativní technologie a řešení v oblasti moderní energetiky. Cílem tohoto partnerství je podpora dalšího rozvoje využívání moderních zdrojů energií, podpora projektů zaměřených na udržitelnost životního prostředí a zavádění efektivního energy managementu do výrobních a logistických firem. „Partnerem Svazu moderní energetiky jsme se stali nejenom proto, abychom aktivně podpořili nástup a zavádění nových technologií, ale také abychom přispěli našimi zkušenostmi z oblasti pohonu flotil manipulační techniky CNG, kde dodáváme komplexní řešení včetně plnicích stanic, a také v zahraničí již vyzkoušeným pohonem vozíků na vodík,” vysvětluje důvody vzniku partnerství Pavel Osička z Linde Material Handling Česká republika. „Krom tohoto partnerství jsme podepsali i Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku, jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji,“ dodává dále Pavel Osička.

Společnost Linde MH nabízí se svými četnými bezpečnostními řešeními také ucelenou koncepci zvyšování bezpečnosti v intralogistice. Vedle asistenčních systémů založených na senzorech a ultraširokopásmových systémech sem patří i bezpečnostní poradenství, které lze využít k identifikaci a zmírnění bezpečnostně kritických míst v provozu. V neposlední řadě přispívá k odpovědnému využívání zdrojů také vysoká kvalita výrobků průmyslových vozíků společnosti.

Na významu nabývají i zásady společnosti Linde Material Handling týkající se chování dodavatelů. Stanovují totiž jasná očekávání, že budou respektována lidská práva a dodržovány mezinárodní sociální standardy. Patří k nim zejména zákaz dětské a nucené práce v souladu s požadavky Mezinárodní organizace práce (ILO), jakož i prosazování zákonných minimálních, zdravotních a bezpečnostních norem. V zájmu dosažení co největší transparentnosti, pokud jde o udržitelnost dodavatelského řetězce společnosti Linde MH, má být do roku 2022 k dispozici hodnocení EcoVadis nebo srovnatelné hodnocení pro 25 % strategických dodavatelů s nejvyššími výdaji, do roku 2023 pro 100 % strategických a vysoce rizikových dodavatelů a do roku 2025 pro 100 % přímých dodavatelů. Mimo to mají být do roku 2023 definovány a sděleny minimální požadavky na trvalou udržitelnost v dodavatelském řetězci a od roku 2027 se stanou povinnými pro všechny dodavatele.

Zpráva o udržitelnosti společnosti Linde Material Handling je vždy k dispozici ke stažení v anglické verzi ve formátu PDF na webových stránkách společnosti Linde MH.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...