LIBERTY Ostrava těží ze zlepšovacích návrhů svých zaměstnanců

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Zaměstnanci LIBERTY Ostrava podali v roce 2022 zlepšovací nápady, které pomohly huti ušetřit více než 150 milionů korun, snížit prostoje, zlepšit efektivitu výroby, zvýšit bezpečnost na pracovišti nebo snížit svůj dopad na životní prostředí.

Ze 233 nápadů, které podalo více než 350 zaměstnanců, byly téměř všechny přijaty k realizaci a více než 200 nápadů již bylo úspěšně realizováno.

Za posledních dvacet let zaměstnanci podali téměř 3 500 zlepšovacích nápadů. Za nápady, u nichž je vyčíslitelný přínos pro společnost, jsou zaměstnanci finančně odměněni. V roce 2022 společnost vyplatila na odměnách více než milion korun. Nejpřínosnější byl návrh Jakuba Řezáka a Josefa Třeťáka na úpravu severní odlévárny vysoké pece č. 3, což by mohlo vést k možnému 20% zvýšení výroby surového železa.

Sandip Biswas, GŘ divize hutní prvovýroby a těžby ve společnosti LIBERTY, uvedl: „Blahopřeji všem, kteří přišli s nějakým zlepšovacím nápadem – je skvělé vidět, že mnoho našich kolegů nestále přemýšlí nad tím, co bychom mohli dělat lépe, abychom zlepšili naše podnikání a služby našim zákazníkům. Děkuji všem, kteří se na zlepšování podíleli a přispěli k udržitelné budoucnosti společnosti LIBERTY Ostrava.“

Regina Besta Cabáková, vedoucí oddělení trvalého zlepšování LIBERTY Ostrava uvedla: „Moc si vážíme každé aktivity našich zaměstnanců. Je skvělé, že při své práci přemýšlejí a dokážou podanými zlepšovacími nápady naší huti pomoci. Samozřejmě, že realizovaný nápad na úpravu severní odlévárny vysoké pece číslo tři byl mimořádný svým přínosem a jsme za něj velmi rádi. Stejně tak ale oceňujeme stovky dalších drobných nápadů. Dokládá to, že našim zaměstnancům záleží na prosperitě společnosti.“

Zlepšovatelem roku se pošesté za sebou stal Karel Lupa, ze středojemné válcovny, který celkem podal a zrealizoval 36 zlepšovacích nápadů. Nejaktivnějším provozem v oblasti zlepšování je závod Válcovny Z celkového počtu podaných a realizovaných zlepšovacích nápadů za celé LIBERTY Ostrava bylo z tohoto závodu realizováno skoro 50 % nápadů. Na 2. místě se umístil závod údržba.LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.
Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.
LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...