LIBERTY Ostrava dosáhla ve 2. čtvrtletí nejlepších výsledků za posledních 10 let

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ve 2. čtvrtletí LIBERTY Ostrava ještě zlepšila rekordní výsledky z 1. čtvrtletí letošního roku. V období od 1. dubna do 30. června 2021 zvýšila hrubý provozní zisk z 1. čtvrtletí o 35 % na 2,6 miliardy korun. Jedná se o nejlepší čtvrtletní výsledek od roku 2011.

Příznivý vývoj huť očekává i v druhém pololetí a předpokládá zvýšení roční výroby na 2,5 milionu tun. „Tým LIBERTY Ostrava v roce 70. výročí založení huti znovu po výborném počátku letošního roku dosáhl vynikajících výsledků. Celý tým vedený výkonným ředitelem Ivanovem nyní pracuje na dalším zvyšování výroby a také na urychlení realizace projektů, které povedou k výrobě zelené oceli a skutečné uhlíkové neutralitě. Děkuji zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a úsilí při transformaci LIBERTY Ostrava coby klíčové součásti naší globální vize zelené oceli,“ řekl Sanjeev Gupta, výkonný předseda skupiny LIBERTY Steel.

Svým zákazníkům dodala LIBERTY Ostrava 684 000 tun ocelových výrobků, tedy o 12 % více než v 1. čtvrtletí a nejvíce od roku 2017. Výroba ve 2. čtvrtletí byla téměř o 80 % vyšší než ve stejném období loňského roku, kdy ocelářství významně ovlivnila koronavirová krize.
Tržby byly ve výši 13 miliard korun, což představuje 26% navýšení oproti předchozímu čtvrtletí a téměř dvojnásobek v meziročním porovnání. Díky těmto výsledkům huť dosáhla hrubého provozního zisku ve výši 2,6 miliardy korun, oproti 2 miliardám korun za 1. čtvrtletí.

K lepším výsledkům přispěla výjimečná pružnost huti, která spočívá v možnosti přizpůsobit poměr výroby dlouhých výrobků (např. tyče a profily) a plochých výrobků (plechy, pásy) vývoji trhu. To jí umožnilo v 1. pololetí naplno využít potenciálu, který nabízel trh plochých výrobků. Huť očekává, že příznivá situace bude pokračovat i ve druhém pololetí a předpokládá zvýšení celkové roční výroby oceli z loňských 1,7 milionu tun, kdy výrobu značně ovlivnila koronavirová krize, na 2,5 milionu tun. I nadále má dostatek zakázek pro plnou výrobu.
„Za tyto skvělé výsledky patří dík všem zaměstnancům ostravské huti. Ta nyní funguje efektivněji než kdy dříve, což napomůže k její rychlejší transformaci v moderní huť se zcela ekologickou výrobou a k dosažení udržitelnosti v oblastech jejího hospodaření, ochrany životního prostředí a péče o zaměstnance i okolí. Nyní pracujeme na dalším zvyšování výroby a urychlení realizace našich ambiciózních modernizačních plánů s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality,” dodal Aleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...