Letos mají absolventi těžkou nástupní pozici – chybějí jim praktické zkušenosti a konkurují lidem s praxí

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Absolventi mají letos těžší pozici při nástupu na trh práce než v uplynulých letech. V první řadě mají výrazně těžší situaci při získávání prvního místa, protože na trhu práce je nyní řada lidí s praxí. Většinu posledního roku se také museli vzdělávat distančním způsobem, praktická výuka se velmi často nekonala vůbec nebo jen v omezeném měřítku.

To vyhrotilo letité problémy – schopnost řešit praktické problémy, aplikovat získané znalosti, pracovat v reálném provozu s technologiemi a samostatně se rozhodovat. Situaci může pomoci měnit větší spolupráce firem se školami, a to nejen vysokými.

Absolventi bez praxe

Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní jejich nepřipravenost, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.

Zatraktivnění technických oborů

Zaměstnavatelům v České republice chybějí zejména technicky vzdělaní pracovníci, a to na všech stupních vzdělání. Scházejí jim zaměstnanci vyučení v řemeslných oborech, středoškoláci i vysokoškoláci. Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém jejich nedostatku. Pokud se firmám podaří představit žákům a studentům dostatečně atraktivně zajímavé technologie, podpoří jejich chuť věnovat se profesně technickým oborům.

„Se školami spolupracujeme dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientujeme zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňujeme jim v našem provozu absolvovat školami požadovanou praxi,“ říká Jan Zubatý, ředitel společnosti Aveflor. „Také pomáháme v podchycení mladých talentů z řad žáků základních škol, protože již mnoho let finančně podporujeme akci Hledáme mladého chemika ve spolupráci se SPŠCH Pardubice a s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tento prospěšný projekt se snaží získat více adeptů chemie k jejímu studiu.“

Absolventi získají lepší možnosti

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami přinese efekt na mnoha stranách. Není jen cestou, jak zlepšit praktické znalosti žáků a studentů. Pomáhá čerstvým absolventům také získat lepší startovní pozici na trhu práce.

„Čerstvým absolventům se opět ztížila situace při nástupu do prvního zaměstnání. Počet nezaměstnaných lidí do 24 let stoupl meziročně o více než 30 %. Bojovat o pozice navíc musejí i se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli koronaviru přišli o práci,“ upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Pokud se absolvent může prokázat absolvovanou praxí, pro personalistu je to znamení, že je aktivní, je schopný fungovat v pracovním procesu. Ideální je samozřejmě situace, kdy si žák nebo student vybere praxi tak dobře, že se posléze zajímá v dané firmě o zaměstnání.“

Například společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. „Studentům posledních ročníků vysokých škol, zejména technického a ekonomického směru, nabízíme stážový program, v jehož rámci mají možnost stát se například security specialisty na poloviční úvazek. Po absolvování přijímacího procesu mohou už v době studií nastoupit do společnosti Accenture na poloviční úvazek, a po dokončení vysoké školy pak v případě zájmu pokračují v plnohodnotném režimu. V současné době mohou najít uplatnění například v Cyber Fusion centru, které z ČR zajišťuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro firmy po celém světě,“ říká manažer náboru Accenture v ČR Petr Bujalka.

Jde o víc než jen o praxi

Spolupráce firem se školami ale nespočívá jen v poskytnutí praktických zkušeností. S vysokými a středními školami a jimi zřizovanými institucemi firmy spolupracují i na výuce a vývoji. Také investují do různých stipendijních pobytů, rozšiřování odborného vzdělávání pedagogů, poskytují školám technologie, vybavují je pro praktickou výuku a jejich odborníci na školách vyučují či přednášejí. Nebo se také podílejí na propagaci daného studijního oboru.

„Spolupráce se školami je pro nás velmi důležitá. Jednak se zaměřujeme na usnadnění výuky a výchovy sester, v lokálním měřítku podporujeme zdravotní školy dodávkou materiálů potřebných pro praktickou výuku i grantovým programem. Podporujeme tento obor jako takový, což dokazuje i akce Nej sestřička, kde aktuálně společně s Českou asociací sester připravujeme již 13. ročník této soutěže. Její součástí bude letos nově také odborná konference určena nejen sestrám, ale částečně i studentům zdravotnických studií. Také spolupracujeme na aplikaci výzkumu, příkladem je naše spolupráce při praktickém využití nanovláken pro výrobu nanoroušek, kde jsme jedním z největších evropských výrobců,“ říká Tomáš Mertlík ze společnosti Batist Medical.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...