Květnový objem zakázek na stavební práce byl deset miliard

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V květnu vyhlásili státní investoři výběrová řízení v hodnotě 10,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje desetinový nárůst. Od začátku roku našly stavební firmy ve Věstníku veřejných zakázek 1462 soutěží v celkové hodnotě 51,3 miliardy korun. Aktivita veřejných investorů v ukončování vyhlášených soutěží má stále zápornou bilanci. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci května 2016.

V květnu letošního roku bylo státními investory vyhlášeno celkem 314 výběrových řízení na stavební práce v hodnotě 10,4 miliardy korun. To oproti minulému roku představuje čtvrtinový (26,6 procenta) nárůst počtu zakázek a téměř desetinový (8,4 procenta) nárůst jejich objemu. „Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 893 milionů korun vypsal DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu na rekonstrukci neutralizační a dekontaminační stanice (NDS 6),“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Od ledna do května roku 2016 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo dohromady 1462 soutěží v celkové hodnotě 51,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (26,1 procenta) nárůst počtu výběrových řízení a bezmála pětinový nárůst objemu investic (17,3 procenta). „Stále se setkáváme s velkým objemem zakázek v oblasti inženýrských staveb. Na rozdíl od Slovenska se ale setkáváme s nízkou podporou projektů v sektoru pozemní výstavby, jako je například sociální bydlení, výstavby nájemních bytů či pečovatelských a důchodcovských domů,“ říká Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z výše uvedených výběrových řízení již byla veřejnými investory téměř čtvrtina (23 procent) ukončena a zadána konkrétnímu dodavateli. To z celkového objemu představuje 17 procent v původní vypsané hodnotě 8,6 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 7 miliard korun, což je o pětinu (19 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 4 procenta celkového objemu) zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 40,8 miliardy korun. „Protože ještě nejsou známa čísla za květen, musím připomenout dubnové výsledky – stavební produkce klesla meziročně reálně o 13,7 %, z toho v pozemním stavitelství o 12,8 % a o 15,5 % se snížil výkon inženýrského stavitelství. Co jiného lze očekávat, když z necelých 1500 letos vyhlášených výběrových řízení bylo ukončeno a zadáno konkrétnímu dodavateli pouhých 23 % zakázek? A pro srovnání – za celý rok 2008 bylo zadáno 3 628 veřejných zakázek za 208,3 mld. korun, v roce 2015 to bylo 6 607 zakázek jenom za 132,1 mld. korun. I letos lze očekávat další výrazný pokles, protože zakázky, zadané za prvních pět měsíců, tedy téměř půl roku, mají celkovou hodnotu pouhých 26,3 miliardy korun,“ komentuje vývoj Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.

Konkrétním dodavatelům bylo během pěti měsíců roku 2016 zadáno 1443 stavebních zakázek v celkové hodnotě 26,3 miliardy korun. To sice v obou sledovaných kritériích stále představuje v meziročním srovnání výrazný pokles o 28,9, respektive 37,2 procenta, ale oproti minulým měsícům jde o mírné zlepšení. Některá zadávací řízení stále běží, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2015 až 2016. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...