Konsorcium MIR.1200 uzavřelo smlouvy o spolupráci se třemi českými společnostmi

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Konsorcium MIR.1200, které se účastní výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, včera podepsalo dodavatelské smlouvy se třemi významnými českými podniky – ZAT, HOCHTIEF CZ a ÚJV Řež.

V rámci těchto smluv se podepisující zavázali ke spolupráci v případě vítězství konsorcia ve výběrovém řízení na dostavbu JE Temelín 3, 4. Tato smluvně potvrzená partnerství jsou dalším důkazem toho, že český průmysl se bude zásadní měrou podílet na dostavbě temelínské jaderné elektrárny.

Smlouvy o smlouvách budoucích navazují na memoranda o spolupráci, která byla podepsána v uplynulém období. Tato smluvní ujednání však na rozdíl od memorand již podrobně definují podmínky spolupráce s Konsorciem MIR.1200 v případě jeho vítězství.

„Tyto smlouvy vymezují závazky a povinnosti obou stran. Jasně určují konkrétní odpovědnost a precizují rozsah prací. Zároveň můžeme na základě předaných nabídek jednotlivých společností kdykoliv ověřit, se kterými subdodavateli tyto podniky uzavírají další smlouvy. Tím se ujistíme, že 75% zakázky opravdu zůstane v České republice,“ vysvětlil podstatu právního aktu Josef Perlík, ředitel divize Inženýring jaderných elektráren ve společnosti ŠKODA JS, která je lídrem Konsorcia MIR.1200.

Společnosti ZAT a HOCHTIEF CZ nabízejí Konsorciu MIR.1200 exkluzivní spolupráci. Firma ZAT bude v případě vítězství česko-ruského konsorcia v tendru dodávat automatizované systémy řízení technologických procesů pro běžný provoz a další zařízení jaderné elektrárny. „Spolupráce s Konsorciem MIR.1200 je pro nás jasnou volbou. Jako jediný ze zájemců o dostavbu totiž zaručuje budoucí uplatnění českého průmyslu a to nikoliv jen formou drobných dodávek, ale významných technologických celků,“ uvedla Vladislava Česáková, výkonná ředitelka ZAT.

Generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Bílek k exkluzivní spolupráci dodal: „S jadernou energetikou máme dlouhodobé zkušenosti. Naše společnost se významně podílela na výstavbě 1. a 2. bloku JE Temelín, a prostřednictvím své mateřské společnosti i na dalších jaderných elektrárnách po celé Evropě. Tyto zkušenosti chceme nyní zůročit při dostavbě Temelína. Právě Konsorcium MIR.1200 nám nabízí tu nejlepší příležitost uplatnit naše zkušenosti.“ HOCHTIEF CZ bude zodpovědný za stavební část jaderného ostrova.

ÚJV Řež se bude podílet na zpracování projektové dokumentace jaderného a turbínového ostrova a také na vytváření pracovní dokumentace pro výstavbu elektrárny, jejímž hlavním projektantem je ruská společnost SPbAEP.

„Dnešní podpis smluv je dalším důkazem toho, že hlavní strategií Konsorcia MIR.1200 je maximální zapojení českého průmyslu do projektu. Náš projekt zajistí 75procentní úroveň lokalizace, což bude mít bezesporu velice pozitivní účinek na rozvoj českého průmyslu a celé české ekonomiky,“ zdůraznil výkonný viceprezident Rusatom Overseas Leoš Tomíček.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...