Konkurenceschopnost českého průmyslu klesá. Přesto se výrobci stále brání novým technologiím

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Strojírenství v České republice stagnuje a oproti západní Evropě ztrácí konkurenční výhodu. Hlavními důvody jsou stále rostoucí výrobní náklady. Efektivním řešením ve spoustě odvětví může být využití aditivních technologií v podobě 3D tisku – české firmy jej však do sériové výroby nasazují jen zřídka. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně toto téma otevřeli zástupci firem 3Dees Industries, Hewlett Packard, ONE3D a Invent Medical. Řečníci se shodli, že největší bariérou je stále člověk.

Při příležitosti pátého výročí od uvedení technologie HP Multijet Fusion v České republice proběhla na Fóru aditivní výroby 2023 diskuse o využití aditivních technologií v sériové výrobě. Zástupci významných hráčů v této oblasti představili možnosti zefektivnění výroby pomocí aditivních technologií a poukázali na klesající konkurenceschopnost České republiky v oblasti průmyslové výroby.

Náklady na běžnou průmyslovou výrobu rostou

„Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost. Strojírenství nám stagnuje a statistická data už ukazují, že dochází k poklesu1. Konkurenční výhodu vůči západní Evropě jsme ztratili zejména kvůli rostoucím výrobním nákladům,“ vysvětluje David Paloušek z ONE3D. Podle Palouška je nutné zvýšit povědomí o alternativních řešeních, úroveň vzdělávání v oblasti 3D tisku a v neposlední řadě vývoj, který pomůže transformovat způsob výroby od samého začátku.
3D tisk přináší úsporu i v zemích s nižšími náklady na pracovní sílu: „V Rumunsku jsou náklady na práci výrazně nižší než u nás nebo v Polsku, ale i tam narazíte na firmu s německým vlastníkem, který 3D tiskárnu pořídí a během tří měsíců je schopný naplnit její kapacitu do takové míry, že v podstatě může objednat další stroj. Dochází tak k situaci, kdy 3D tisk nahrazuje CNC obráběcí centra,“ doplňuje Petr Bártek, aplikační inženýr Hewlett Packard.

3D tisk stojí v Česku před bariérou

3D tisk může výrazně pomoci v optimalizaci výroby. Účastníci konference se však shodují na tom, že největší bariéru představují sami výrobci, kteří potenciál 3D sériové výroby zatím nevidí. „My jsme se tu uzavřeli v bublině, kde vnímáme 3D tisk jako stolní technologii. Její hlavní využití vidíme v prototypování nebo vykrytí výpadku dodavatelského řetězce. Máme tu ale technologii, která je opravdu schopna fungovat 24 hodin denně a je určena na sériovou výrobu,“ upozorňuje Petr Bártek s tím, že většina okolních států toto již pochopila. Dodává, že CNC nebo vstřikolis zcela nenahradí, ale to ani není jejím účelem. Aditivní výroba by měla pomoci v optimalizaci výroby a je nutné na její využití myslet už od počátku vývoje.

Česká republika má 23 průmyslových 3D tiskáren HP

Technologie 3D tisku nabízí možnosti sériové výroby. „V České republice je v současné době nainstalovaných 23 tiskáren Hewlett Packard Multijet Fusion, což pro tak malý trh představuje určitě fantastické výsledky. Doposud na nich bylo v tuzemsku vyrobeno přes čtyři miliony plastových dílů,“ říká Ondřej Štefek, COO společnosti 3Dees Industries.
Potvrzuje však slova svých kolegů s tím, že potenciál 3D tisku rozhodně není v českém průmyslu zcela naplněn: „Rychlost a customizace výroby, nižší náklady, tvorba prototypů či vysoká pružnost v reakci na nenadálé změny – tyto vlastnosti 3D tisku si české firmy uvědomují. Největší bariérou je však stále člověk, a to v podobě konzervativního konstruktéra či vývojáře, který nechce hledat alternativu ke konvenčním výrobním metodám a využít tak zmíněné benefity 3D tisku.” I část instalací od 3Dees Industries slouží zatím spíše na prototypování.
V celosvětovém měřítku hovoříme zhruba o jednom tisíci instalací velkých produkčních platforem technologie HP – tento údaj tedy nezahrnuje menší instalace pokrývající oblast prototypování. Z pohledu regionálních instalací jednoznačně vede Německo, následováno Spojenými státy a třetí místo zaujímá Itálie.

Překážky výrobci vnímají i v byrokracii

Zástupce Invent Medical Petr Chapčák říká: „V ortetice a protetice vnímáme 3D tisk jako něco, co se stalo díky customizaci neoddělitelnou součástí výroby. Materiály mají perfektní mechanické vlastnosti a s velkou svobodou v designu můžeme rychle škálovat celou produkci. Pomůcky platí zejména zdravotní pojišťovny.”
Invent Medical musí zároveň na vše získávat specifické certifikace. Nedávno získali i certifikaci FDA ve Spojených státech, která je ještě přísnější než v Evropě. Než se zdravotnické pomůcky dostanou k pacientům, musí nejprve projít řadou testování a schvalování, což značně proces prodlouží. „Technologie Multijet Fusion pro nás byla průlomovým řešením. Další výrazné usnadnění si slibujeme od kombinace tisknutí dvou materiálů přímo v jedné komoře,” uzavírá Petr Chapčák.
3D tisk představuje technologii, která se vyvíjí velmi dynamicky a již v tuto chvíli dokáže ve výrobních podnicích fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Prostřednictvím nově vyvíjených modulů a robotických ramen dochází také ke snižování nároku na obslužnost, což představuje další úsporu pracovních nákladů. Český průmysl se však k plnému nasazení 3D tisku včetně všech výhod, které s sebou technologie přináší, staví zatím rezervovaně.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...