Konjunkturální průzkum: Hodnocení ekonomické situace se meziměsíčně zvýšilo

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Český statistický úřad provedl v lednu 2013 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků, mimo jiných i z oblasti průmyslu. Tento průzkum byl zaměřen na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v lednu a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.

Průzkum se týkal 970 průmyslových podniků (tržby z průmyslové činnosti těchto podniků představují více než polovinu tržeb za průmyslové podniky celkem).

Hodnocení současné situace podniků na trhu

Hodnocení ekonomické situace se v lednu meziměsíčně zvýšilo. Jako špatný hodnotí současný stav zhruba 6 % podniků. Vnímání celkové i zahraniční poptávky se mezi českými podniky meziměsíčně nezměnilo. Jako nízké označilo poptávky téměř 17 % podniků. Pro zahraniční odběratele dodává část svých výrobků zhruba 89 % z celkového počtu vybraných podniků. Jako nízkou označilo zahraniční poptávku téměř 18 % podniků. Celkově o něco hůře hodnotili stav poptávek respondenti ze zpracovatelského průmyslu.

Výrobní činnost poklesla u celkem 17 % respondentů a u 10 % z nich vzrostla. Ve zpracovatelském průmyslu se výrobní činnost zvýšila u respondentů se 7,3 % tržeb, snížení se týkalo podniků s 19,6 % tržeb. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů mírně zvýšily, celkem u téměř 13 % z nich. Stav zásob surovin a materiálů považují respondenti reprezentující s 91,5 % tržeb za normální v sezóně. Své výrobní kapacity využívali respondenti v průměru na 80,8 %. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v lednu snížilo a dosáhlo 80,4 %. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji více než polovina respondentů.         

Konkurenční pozice na domácím trhu se zlepšila u 8,3 % a zhoršila u 2,2 % podniků. U podniků, které vyvážejí do zahraničí, se u respondentů s 5,7 % tržeb zlepšila konkurenční pozice na trzích Evropské unie, pozice na trzích v ostatních zemích se zlepšila u respondentů s 5,1 % tržeb.

Očekávání vývoje ekonomické situace

Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila, pro příštích šest měsíců jsou mírně vyšší než v prosinci. S oživením poptávky počítá více než 13 % podniků, ale snížení očekává téměř 19 %. O něco málo horší jsou očekávání ve zpracovatelském průmyslu.

Celkový export by se měl zvýšit u 11 % respondentů a zhoršení očekává téměř 16 %. Opět o něco horší jsou očekávání ve zpracovatelském průmyslu. Celkový dovoz by se měl v příštích třech měsících zvýšit u respondentů se 7 % a snížit u 12,8 % podniků.

Informace poskytl Český statistický ústav.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...