Reportáž: Konference EDU SolidWorks ve znamení tvorby animací a správy dat PDM + VIDEO

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

První letošní EDU konference SolidWorks, konference pro školní sféru, se uskutečnila v sídle společnosti SolidVision. Tématem konference byly novinky v SolidWorks 2013, tvorba výukových animací v rámci projektu SPŠ Bruntál Internetová škola II, využití správy dat PDM při výuce na SPŠ Třebešín v Praze a novinky v SolidCAM.

Konferenci zahájila Marie Gregůrková, manažer společnosti pro oblast školství a ředitel společnosti Hynek Horák. První přednášku prezentoval Petr Lstiburek, který představil novinky v SolidWorks 2013. Novinky této verze se ve školní verzi SolidWorks Education Edition projeví vždy s ročním zpožděním, těšit se proto na ně studenti mohou už letos v září.

Význam SolidWorks EDU pro studenty je významný už jen z pohledu uživatelů, kterých je po celém světě více než 1 300 000. Dále byly prezentovány výhody softwaru SolidWorks Composer, který si ještě můžete pamatovat pod označením 3DVia Composer. Tento softwarem je užitečný v oblasti tvorby technické dokumentace, ilustrace a interaktivní vizualizace s možností výstupu do html, pdf nebo avi aj.

Milena Vilímková, Pavel Frébort a Marie Gregůrková (zleva) při konferenci EDU SolidWorks. Foto: Marek Pagáč
Konference EDU SolidWorks se uskutečnila v Brně v sídle společnosti SolidVision. Foto: Marek Pagáč

Druhou přednášku prezentoval Marek Pagáč (autor článku). Zástupce Střední průmyslové školy v Bruntále prezentoval náplň projektu Internetová škola II, kde SolidWorks hraje významnou roli při tvorbě výukových animací z oblasti strojírenství, praxe a dopravních prostředků.

Nutné je zmínit, že SPŠ Bruntál je první střední školou, která zakoupila výukovou verzi softwaru SolidWorks Composer. SPŠ Bruntál chce pokročit ve výuce a ve výstupech projektu Internetová škola II a jejím záměrem je zvýšit kvalitu vytvářených animací, a z toho důvodu propojí možnosti softwaru SolidWorks a SolidWorks Composer.

SolidWorks bude využívat pro tvorbu pohybových studií s fyzikálními jevy založeným na dynamičnosti a SolidWorks Composer bude využívat pro tvorbu rozložených sestav, technických dokumentací a dynamických řezů včetně dalších efektivních animačních nástrojů, kterými SolidWorks Composer disponuje.

Využití aplikace SolidWorks při tvorbě výukových animací

Martin Nermut ze SPŠ Třebešín prezentoval využití správy dat PDM při výuce, která podporuje týmovou spolupráci studentů. S potřebou začlenit správu dat PDM od výuky přišly okolní firmy, které hledají studenty mající alespoň základní zkušenosti se správou dat a řízením práce s PDM. PDM se stává finančně dostupným nástrojem, a proto se jej SPŠ Třebešín rozhodla začlenit do výuky.

Studenti získávají zkušenosti s PDM při zpracovávání maturitních prací, kde mají k dokumentům zadaného projektu přístup vždy dva žáci a učitel. Velmi důležitá je vzájemné týmová spolupráce. Martin Nermut výuku, kvalitu a znalosti studentů se správou dat PDM hodnotí kladně, čímž si studenti zvyšují svoji kvalifikaci, konkurenceschopnost a uplatitelnost na trhu práce.

Na přenášku Martina Neurmuta navázal Pavel Frébort s využitím PLM. Product Lifecycle Management (PLM) neboli správa životního cyklu výrobku je taktéž rozsáhlým a do praxe čím dál častěji zaváděným tématem. Závěr konference patřil novinkám a možnostem obrábění s podporou SolidCAM a vysoce efektivní strategií obrábění iMachining.

Martin Nermut prezentoval výhody správy dat PDM, kterou používají při týmové práci na SPŠ Třebešín v Praze. Foto: Marek Pagáč

Závěrem se sluší poděkovat společnosti SolidVision, která podporuje školství řadou soutěží, ať už jednodenními, nebo celoročními a konferencemi, na kterých mají uživatelé softwarů SolidWorks, SolidWorks Composer a SolidCAM možnost vyměňovat zkušenosti aplikovatelné do výuky. Na další EDU konferenci se mohou učitelé společně s žáky těšit na podzim tohoto roku.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...