Zostuzováním činnosti ERÚ znehodnocujeme českou energetiku

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Před penězi jde stranou nejenom rozum, ale i čest, byť by to mělo českému průmyslu škodit sebevíce, říká Jan Baltus ve svém komentáři k aktuálnímu dění v naší energetice.

Veřejnost je v současné době zahlcována údajnou korupcí Energetického regulačního úřadu při nastavování výkupních cen z fotovoltaiky. A to za situace, že audit na ERÚ, který si zadala nová předsedkyně úřadu Alena Vitásková, nesmí nikdo spatřit, dokonce ani veřejně dehonestovaný Josef Fiřt, jenž se má bránit nařčení z velmi špatně nastavené výkupní ceny, která „těžce poškodila českou ekonomiku“.

Už z podstaty věci jde o omyl, neboť ERÚ vypočítává jako odborný orgán cenu elektrické energie na základě hlubokého rozboru cenových nákladů, které mu předkládají výrobci. Kdo takový počítačový rozbor neviděl, může snadno podlehnout iluzi, že ceny se střílejí od boku. ERÚ ceny vypočítává a navrhuje, ale v případě podpory OZE (obnovitelných zdrojů energie), šlo o zákon, který musel projít normálním legislativním řízením. Tedy vládou a parlamentem. V žádném případě tedy nemohl ing. Fiřt stanovit výkupní cenu elektřiny z fotovoltaiky. To jenom ve stručnosti.

Celý proces schvalování zákona o podpoře OZE je nepřehledný  a kopíruje legislativní chaos této země, což umožňuje politikům obviňovat kde koho, jen aby ospravedlnili vlastní – a nyní se můžeme jen dohadovat zdali i omyly, nebo lobbystické zájmy.

Není totiž sporu o tom, že jde o boj o trhy a o další směřování českého energetického prostředí. Když uvážíme, že vláda a jmenovitě zvláště ministr MPO uvažují o návrhu zákona, který by měl stanovovat cenu elektřiny ne na základě proměnných cen paliva i ceny silové elektřiny, které je dnes nadbytek, ale na základě kalkulace, jež má zajistit návratnost investice do JE Temelín a dalších zdrojů, musíme si položit otázku, zdali nejde vlastně o zrcadlový efekt nadnesených cen elektřiny z fotovoltaiky. Nehledě na to, že pokud by vláda takový zákon navrhla a byl by přijat, obrátili bychom naruby zásady „volného trhu“, kterými se údajně řídí naše ekonomika již 24 let. Který podnikatel nesní o pevné ceně svého výrobku, navíc monopolního!

Aniž budeme obhajovat Josefa Fiřta osobně, je nezbytné útok na instituci ERÚ řádně dokázat, neboť co pro ústavní pořádek znamená Ústavní soud, pro energetiky je ERÚ vlastně totéž. Vrcholný arbitr. Zpochybníme-li činnost tohoto úřadu, zpochybníme podstatu volného trhu s elektřinou, kde je ERÚ naprosto nezávislý a neovlivnitelný.

Je pak jistě k pousmání, když na závěr velmi silného veřejného prohlášení (bez důkazního předmětu) předseda vlády tuto skutečnost připomene s poznámkou, že si činnost tohoto úřadu pohlídá společně s dalšími členy vlády. Ostatně, měl na to celé dva roky a Svaz průmyslu jej na ceny elektřiny upozorňoval od prvního dne. Pan Fiřt byl vybrán a odsouhlasen odborníky a politiky za předsedu ERÚ na základě své vysoké odbornosti a osobních vlastností.

Je tedy zřejmé, že celá kauza dehonestace ERÚ má za úkol nejenom odvrátit jasnou vinu poslanců a vlády za zpackaný zákon o podpoře OZE a výkupních cen, ale je i zástěrkou boje o ceny, rozuměj zisky. Ve všech zemích EU probíhá již léta hluboká debata o způsobu, jak umravnit trh s energiemi, který je snad nejlukrativnějším podnikáním, které dnes známe, kde je zisk téměř jistý a jde jen o jeho výši. Ve hře jsou drahé technologie elektřiny z jádra stejně jako z paroplynových cyklů, ceny uhlí, plynu a dnes i obnovitelných zdrojů energie. U nás tato diskuse není. A není ani žádoucí, stejně jako samotný ERÚ, který pracuje s fakty, náklady, fyzikou, a to s ohledem na celoevropský trh.

Zlaté pravidlo o diverzifikaci zdrojů, které vyslovil již předseda tzv. Pačesovy komise, je jistě spravedlivé a rozumné, ale teď jde o to, jakou část trhu si různé skupiny „urvou“.

Vulgární výraz urvou je na místě, neboť situace v české energetice nyní vulgární je. Před penězi jde stranou nejenom rozum, ale i čest, byť by to mělo českému průmyslu škodit sebevíce. A průmyslu (i občanům) tyto dezinformační kampaně skutečně škodí nejvíce. Zpochybňují totiž už samotnou logiku, termodynamické zákony a techniku samotnou. Je to smutný doklad konce idejí volného trhu a zkázonosnosti lobbysmu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...