Klimatická změna vyžaduje hledání úspor energií

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Podle statistiky razantně stupá spotřeba elektrické energie v létě. Příčinou je životní styl a klimatická změna s extrémními vedry v létě. Současný požadavek na přípravu teplé vody, vytápění a chlazení představuje 50 procent roční spotřeby energie v EU. Například náklady na teplou vodu jsou nyní stejně vysoké, jako náklady na teplo, přitom v roce 1990 byl poměr 1:9 ve prospěch tepla.

Odhaduje se, že v roce 2025 bude poměr nákladů 8:2 ve prospěch teplé vody. Kromě doma vyrobené elektřiny spotřebují tyto požadavky současně 59 % spotřeby zemního plynu. Toto množství musí být z 68 % dovezeno! Extrémní spotřeba energií navíc způsobuje vysoké zatížení emisemi a vyvolává potřebu skutečně efektivních tepelných zdrojů za současného hledání energetických úspor. Řada firem přichází s řešeními, jak se efektivně, bez druhotných vlivů, přizpůsobit změně klimatu. Mezi přední společnosti v České republice, které se tomuto cíli věnují od počátku, patří Veskom Group.

Sídlo společnosti Veskom. Foto: Veskom
Sídlo společnosti Veskom. Foto: Veskom

„Provoz, výroba a instalace každého technologického zařízení působí na naše životní prostředí. Právě eliminace negativních vlivů v oblasti vytápění, chlazení a průmyslové výroby a úspor energie je jednou z hlavních dlouhodobých hodnot, kterými se řídí celá skupina Veskom,“ říká Petr Bureš, generální ředitel Veskom Group.

Veskom se ve svých činnostech již 25 let specializuje na návrhy, dodávky, montáže a následné servisy v oblastech průmyslového chlazení, kompresorových stanic a vytápění se specializací na alternativní zdroje – tepelná čerpadla a systémy s jejich využíváním.

Příkladem mohou být různé instalace chlazení výrobní technologie tepelnými čerpadly, které získané teplo využívají pro vytápění, ohřev vody či předehřívání jiného výrobního cyklu.

„Za dobu své činnosti jsme uvedli do provozu 2500 instalací tepelných čerpadel. Jejich celkový roční výkon je srovnatelný s výkonem, který vyrobí jeden blok jaderné elektrárny Temelín za 70 dní. Ovšem s rozdílem, že všechna tepelná čerpadla spotřebují elektřinu z jeho 28 denní produkce. Znamená to, že jsou dva a půl krát efektivnější,“ představil Petr Bureš výhody tepelných čerpadel.

Veskom také začal instalovat technologickou novinku. Speciální tepelná čerpadla Q – ton vyvinutá pro přípravu teplé vody pro bytové domy, hotely a provozy s její větší potřebou. Zařízení jsou schopna ohřívat vodu až na teplotu 90 °C za velice nízkých provozních nákladů.

Veskom prostřednictvím dceřiné společnosti Tepelná čerpadla IVT vytápí a ohřívá vodu tepelnými čerpadly ve více než 11 000 domech. Tepelné čerpadlo této značky bylo v roce 1991 u nás první, které bylo instalováno Veskomem pro komerční účely.

V rámci své aktivity ve výzkumné oblasti spolupracují odborníci Veskom na vědeckých úkolech s vysokými školami (ČVUT, ČZU, VŠB, apod.). Samostatně vyvinuli a patentově ochránili zařízení, které umožňuje vyrábět současně chlad i teplo, a to pouze při použití jednoho zařízení tepelného čerpadla. Tento systém, chladicí moduly Veskom CM pro tepelná čerpadla, přispívá ke značným energetickým úsporám a jeho aplikace nacházejí využití pro mnoho nejen výrobních, ale i komerčních a bytových objektů.

Audity významně šetří výrobní náklady na stlačený vzduch

Stlačený vzduch je často chápán jako čtvrtá energie průmyslu, společně s palivem, elektřinou a vodou. Zároveň je ale nejdražší. Některé prameny uvádějí, že až 10 % energie v průmyslu je spotřebováno na jeho výrobu. Typické náklady na provoz kompresoru za deset let jsou tvořeny následovně: 12 % činí pořizovací cena, 12 % náklady na údržbu a zbytek, 76 %, jsou výdaje na elektřinu. Mezinárodní studie přitom dokládají, že kompresory nabízí vysoký potenciál pro snižování nákladů. Dle údajů odborníků i zkušeností společnosti Veskom, která se instalací a opravami systémů výroby stlačeného vzduchu zabývá, se ve většině případů jedná o 20% až 40% úsporu spotřeby elektrického proudu. Nepostradatelný je komplexní audit systému stlačeného vzduchu, na jehož základě je možné přijmout opatření, které významně sníží náklady na energii.

„Disponujeme specialisty, kteří dokonale znají české prostředí a mají zkušenosti s technologiemi instalovanými ještě před rokem 1989. To dokážeme uplatnit i při rekonstrukcích starších výrobních provozů a kompresoroven. Jsme proto připraveni našim zákazníkům navrhnout řešení, které bude šetřit jejich náklady,“ říká Stanislav Teplý, ředitel divize kompresory.

Ročně zaměstnanci Veskom nainstalují více než sto kusů kompresorů. Používají výlučně prověřené technologie, které se řadí ke světové špičce. Nejdéle pracují s kompresory značky Gardner Denver a zařízeními na úpravu stlačeného vzduchu MTA. Společnost Veskom je také výhradním dodavatelem turbokompresorů Samsung Techwin a vzduchem chlazených lamelových vývěv Pneumotore. V jejím produktovém portfoliu jsou ale i jiné výrobky od dalších prestižních firem.

„Během let jsme se přesvědčili, že maximální důraz je třeba klást, kromě úspory energie, i na spolehlivost a životnost instalovaných zařízení. Setkali jsme se s tisíci kompresorů nejrůznějších značek a máme za sebou nesčetně nových instalací i rekonstrukcí nebo oprav starších technologií. Staráme se také o následný servis a bezchybný chod velkého množství kompresorů v různých provozech,“ dodává Teplý.

Součástí nabídky Veskom je široké spektrum specializovaných služeb. Audity výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, úniku stlačeného vzduchu, měření jeho průtoku a monitoring kompresorových stanic. Zahrnuje také poradenskou, projektovou, dodavatelskou, montážní a servisní činnost včetně prediktivní údržby. Společnost nabízí i zapůjčení pístových a šroubových kompresorů a dalšího zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu včetně instalace a dalších služeb s tím souvisejících. Vyhledávaná zákazníky je i služba výkupu starších kompresorů, které Veskom opraví a prodá či pronajme zákazníkům, kteří nechtějí investovat do nových kompresorů.

Vedra přinášejí potřebu doplnit technologie o průmyslové chlazení

Loňská dlouhotrvající vedra přinesla pro mnoho, zejména potravinářských a farmaceutických výrobních provozů novou technologickou potřebu. Průmyslové chlazení. Trvalé horko, se kterým stavitelé technologií dříve nepočítali, zastavilo na dlouhé týdny spoustu výrobních linek, mnohdy celé provozy. Dle společnosti Veskom je průmyslové chlazení jedním z nejčastěji instalovaných nevýrobních technologií podporujících sofistikovanou, vysoce přesnou výrobu a plně automatizované výrobní haly. Speciálně vyvinuté chladiče odpovídají potřebám dneška i zítřka na přesné řízení teploty s vysokou spolehlivostí 24 hodin denně, 365 dní v roce. Společnost Veskom patří k lídrům v oboru a s jejím řešením efektivního průmyslového chlazení se můžeme setkat nejen v řadě průmyslových odvětví, ale i v dalších oblastech.

„Chladicí jednotky dodává Veskom na míru ve variantách přesně přizpůsobených požadavkům zákazníka. Jejich volba je posuzována v kontextu všech technologií v daném provoze a navrhované komplexní řešení přináší nemalé energetické úspory, zvýšení spolehlivosti i celkovou životnost instalovaných zařízení. Tím dochází i ke zvýšení bezpečnosti a celkového komfortu práce,“ říká Jiří Freund, vedoucí obchodního oddělení Divize chlazení Veskom.

Veskom má vlastní projektové oddělení. Zde navrhuje systémy, které ve výsledku mohou být jednak technicky inovativní a jednak mají i některá technická řešení patentově chráněná. Například kompaktní řešení chladicího modulu. Strojovna s tepelným čerpadlem a tímto modulem je schopna vyrábět chlad i teplo současně. Toto řešení umožňuje efektivně využít jednoho zdroje s výsledkem dvou rozdílných nositelů energie. „Například v horkých dnech můžete systémem chladit váš dům a zároveň ohřívat teplou vodu nebo vodu v bazénu. Je to jen jednoduchý příklad, využití je daleko širší. A tím nejdůležitějším efektem je to, že teplo a chlad vyrábíte za velice nízkých provozních nákladů, s úsporami 60 – 80% oproti standardním řešením,“ dodává Jiří Freund.

 

 

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...