Kennametal Extrude Hone představuje HYDROM – přídavnou čisticí jednotku elektrolytu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Pro výrobce zabývající se komplexním či přesným obráběním nebo dokončováním je elektrochemické obrábění (ECM, elektrochemical machining) důležitou metodou, kterou může být materiál odebírán v mikronových úběrech, nedosažitelných jinými postupy. Pro podporu ECM procesu Kennametal Extrude Hone (Latrobe, PA) navrhl čisticí jednotku eletrolytu jako doplněk k elektrochemickým strojům. Ta zaručuje konstantní kvalitu elektrolytu pro zajištění konstantní mezery a tím vyšší kvalitu a dokonalou stabilitu procesu.

Při elektrochemickém obrábění dochází k odebírání částic kovu rozpouštěním z povrchu obrobku bez přímého kontaktu nástroje a obráběného materiálu. Množství odebraného materiálu je úměrné času a velikosti elektrického proudu mezi nástrojem a obrobkem. Proces je snadno regulovatelný a lze tak obrábět nebo leštit oblasti dříve neobrobitelné jinými metodami, včetně ručního broušení a odjehlování.

Během procesu proudí elektrolyt (roztok vody a speciálních solí) po povrchu obrobku, přičemž mezi nástrojem a obrobkem je aplikován stejnosměrný proud. Množství odstraněného materiálu je dáno velikostí elektrického proudu mezi záporně nabitým nástrojem a kladně nabitým obrobkem. Nástroj je obvykle navržen tak, aby tvořil zrcadlový obraz finálního povrchu obrobku. Nástroj tvořící katodu se nikdy nedotýká obrobku, přitom během procesu nedochází k prakticky žádnému opotřebení nástroje. Typické časy odjehlování a leštění jsou extrémně krátké – pro většinu aplikací mezi 10 a 30 sekundami. V závislosti na výrobních požadavcích a velikosti obrobku mohou být pro dosažení vysoké produkce používány vícenásobné upínací přípravky.

Nyní proces ještě více zefektivňuje přídavná čisticí jednotka HYDROM. Kombinací HYDROM s CFP (chamber filter press) se snižují náklady na filtrační koláč na 10 %. Doba čištění pomocí CFP tak může být 6x kratší a prodlužuje se životnost katodového nástroje. Tím se zvyšuje využití stroje.

HYDROM může být dodán v rámci nového ECM zařízení, ale také jako doplněk ke stávajícím strojům všech značek. V současné době cenových tlaků trhu pomůže HYDROM společnostem ke zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení kvality a produktivity v oblasti komplexního obrábění a dokončování.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...