Když velké firmy záměrně platí pozdě, brání tím vytváření nových pracovních míst

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Pozdní platby, stejně jako dlouhé lhůty splatnosti, působí podnikům v České republice problémy a důsledkem mohou být ztracená pracovní místa či nevyužité příležitosti k růstu. Pro účely této zprávy bylo osloveno 9440 firem v Evropě a 206 v České republice, které následně odpovídaly na otázky ohledně včasných plateb a hospodaření.

Karol Jurák, jednatel společnosti Intrum Justitia, k tomu řekl: „Když velké korporace promyšleně nutí malé a střední podniky, aby jim financovaly cashflow, jde o selhání trhu, které v Evropě brání vzniku milionů pracovních míst. Až čtyřicet procent SME uvádí, že jim pozdní platby brání ve firemním růstu. To, že velké korporace využívají mnohem menší subdodavatele ke svému krátkodobému úvěrování, je nejen špatné, ale navíc to vytváří ve společnosti nerovnováhu.“

Z výzkumu společnosti Intrum Justitia plyne, že 72 % malých či středních podniků v České republice přijalo delší splatnost faktur, než by jim bylo milé, a 32 % jich uvedlo, že o to byly požádány velkým nadnárodním klientem. Až dvě třetiny (63 %) malých a středních podniků v Evropě uvádí, že hlavní příčinou pozdních plateb je jejich „záměrné zpožďování“, z čehož vyplývá, že tento problém lze do velké míry vyřešit změnou postoje a směrnic. V České republice je tento trend poněkud pozitivnější. Záměrné zpožďování plateb připustilo „pouze“ 55% respondentů.

„Tlačit na menší společnosti, aby přijaly delší splatnosti faktur, čím se vytváří nestabilita, nejistota a omezují se pracovní příležitosti, to nemůže být v dlouhodobém zájmu žádných předních představitelů podnikové sféry,“ pokračuje Karol Jurák. „Naopak, je zde souvislost mezi firemní zodpovědností za kratší splatnost a omezením jejich dlouhodobého rizika. Jsem přesvědčen o tom, že otázkám férových platebních podmínek by měl management přednostně věnovat a že by se měly stát integrální součástí celkového úsilí o udržitelnost v moderní firmě.“

Pozdní platby anebo dlouhá splatnost faktur škodí podnikům všech velikostí, ale malé a střední firmy jsou zranitelnější. Naopak 38 % SME tvrdí, že neužívají bankovní záruky, pojištění úvěru, vyhodnocování úvěrové historie, zálohové platby, vymáhání pohledávek nebo fakturování na obranu proti špatné platební morálce firem. U velkých společností je to jen 10 %. Tento rozpor ilustruje krajní zranitelnost malých a středních podniků.

Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti řízení pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určených k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má zhruba 3850 zaměstnanců na 19 trzích.

Evropská zpráva o platbách za rok 2016 je založená na průzkumu, který probíhal souběžně v 29 evropských zemích od února do dubna 2016. V této zprávě Intrum Justitia shromáždila údaje od tisíců společností v Evropě, aby získala vhled do platebních zvyklostí a finančního zdraví evropských firem.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...