Kamýk je po jarní údržbě v plné síle

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Jarní provozní odstávky prvního dvojbloku vodní elektrárny Kamýk spějí do finiše. Energetici se věnovali mj. diagnostice a údržbě výrobních bloků, rozvodného zařízení, řídicích systémů a vodních cest. V plné permanenci je od pondělní ranní energetické špičky soustrojí TG1 a rozvodné zařízení dvojbloku.

Uplynulých 14 dní bylo ve vodní elektrárně Kamýk, důležitém článku tzv. Vltavské kaskády, ve znamení pravidelné provozní odstávky, která se týkala dvou z celkových čtyř soustrojí – TG1 a TG2. Týmy specialistů obě soustrojí o výšce 16 metrů detailně zkontrolovaly a vynechat nemohly samozřejmě ani místa, kudy se běžně valí 90 m3 vltavské vody za vteřinu.

Poslední úpravy před najetím u elektrárny Kamýk. Foto: ČEZ
Poslední úpravy před najetím u elektrárny Kamýk. Foto: ČEZ

„Vodní dílo Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík a umožnění špičkového provozu elektrárny. Preventivní prohlídky a opravy jako právě skončená akce jsou jednou z podmínek dlouhodobého spolehlivého provozu Elektrárny Kamýk,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ. Vysoká hodnota vodní elektrárny Kamýk spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé dvě minuty, najetí soustrojí ze tmy a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let).

Zaměstnanci vodních elektráren ČEZ, i dodavatelských firem v uplynulých dnech pracovali v nadzemní strojovně i hluboko pod povrchem, zatímco masy vltavské vody krotilo provizorní hrazení ze strany kamýckého a slapského jezera.

Poslední úpravy před najetím u elektrárny Kamýk. Foto: ČEZ
Poslední úpravy před najetím u elektrárny Kamýk. Foto: ČEZ

„Specialisté se věnovali kontrole vodních cest, pomocných provozů soustrojí jako jsou hydraulika a chlazení a také kontrole rozvodného zařízení včetně generátorů, transformátorů a řídicích systémů. Došlo na plánované opravy i odstraňování nově zjištěných vad,“ shrnul dění posledních dní Petr Velas, vedoucí oddělení provozu elektrárny. Do provozu se soustrojí TG1 včetně rozvodného zařízení vrátilo 20. května. Ukončení odstávky TG2 je plánováno na 3. června.

Spolehlivá a moderní

Vodní elektrárna Kamýk patří mezi nejmodernější a nejspolehlivější elektrárny Vltavské kaskády. Za celou historii vyrobila více než 3,6 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 40 milionů kWh. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Roku 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz. V roce 2002 se také Kamýk, podobně jako další vodní díla na Vltavě, postavil do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak bylo zařízení z důvodu nutných oprav mimo provoz.

V letech 2008 a 2014 byla postupně dokončena největší modernizace a ekologizace provozu soustrojí TG3 a TG1 za více než 50letou historii provozu. Při aplikaci nejnovějších poznatků vědy a techniky bylo možno dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu. Ze stejného množství vody, která nyní proteče přes turbíny, tak každé z modernizovaných soustrojí elektrárny Kamýk vyrobí více elektřiny a pokryje tak spotřebu dalších stovek domácností ve středních Čechách. V rámci generální opravy došlo také ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlouzávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku. „Díky tomu klesl objem provozní olejové náplně v regulaci turbíny z původních cca 8,5 tisíce litru na desetinu,“ přidává zajímavé detaily Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk. Generální opravy soustrojí TG4 a TG2 včetně řídicích systémů se předpokládají v následujících letech.

 

 

 

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...