Josef Perlík, Škoda JS: Uděláme všechno pro získání dostavby Temelína

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Současný ředitel projektu „Dostavba jaderné elektrárny Temelín 3, 4“ a člen představenstva společnosti Škoda Jaderné Strojírenství Josef Perlík nám poskytl prostor pro rozhovor. Jak vidí Josef Perlík současnou problematiku dostavby Temelína? Jak funguje spolupráce v rámci česko-ruského konsorcia ucházejícího se o dostavbu třetího a čtvrtého temelínského bloku?

Josef Perlík

Pochází z Plzně, kde vystudoval střední průmyslovou školu a Západočeskou univerzitu. V současné době působí na pozici člena představenstva společnosti Škoda Jaderné strojírenství a zároveň je od roku 2011 jmenován ředitelem projektu „Dostavba jaderné elektrárny Temelín 3, 4“. V rámci tohoto projektu je zodpovědný za koordinaci příprav a zpracování konkurenceschopné nabídky konsorcia MIR.1200.

[Průmysl.cz] Jaká si myslíte, že je výhoda Konsorcia MIR.1200 oproti americké konkurenci?

[Josef Perlík] Konsorcium MIR.1200 nabízí technologii, kterou Česká republika zná a která je založena na technologii pracující na všech blocích v JE Dukovany a Temelín. To znamená mj., že i pracovníci zákazníka jsou s touto technologií perfektně obeznámeni, což je nespornou výhodou jak z pohledu budoucí výstavby, tak např. z pohledu školení budoucího personálu, které bude pro zákazníka mnohem jednodušší, a samozřejmě i levnější.

Navíc je s touto technologií dokonale obeznámen i Státní úřad pro jadernou bezpečnost a samozřejmě prakticky všechny další organizace a firmy v České republice, které se pohybují v oblasti jaderné energetiky. Nemusí tak pro budoucí realizaci projektu školit svoje zaměstnance – především projektanty a techniky – znát novou technologii, jiný koncept výstavby, jiný systém tvorby a obsahu dokumentace, jiný systém projektování a podobně.

Další předností je, že tato technologie nabízí zcela unikátní kombinaci aktivních i pasivních bezpečnostních systémů, což je z pohledu bezpečnosti provozu špičkové řešení.

Další výhodou je fakt, že naše nabídka prospěje českému průmyslu a českému státu. Do výstavby hodláme zapojit převážně české firmy, a to firmy, které už prakticky disponují základním personálem, jenž je schopen podobné projekty realizovat. Firmy tyto pracovníky reálně mají, což znamená, že vždy najdeme dostatek personálu, se kterým jsme schopni v roce 2014, ihned po podpisu smlouvy, začít pracovat a okamžitě zahájit realizaci projektu. Konkurenti tady v Česku takové zázemí nemají a s českými firmami nepočítají tolik jako my. Disponujeme dostatečným množstvím kvalifikovaných sil, které můžeme okamžitě využít. To je naše obrovská výhoda.

Myslíte, že konkurence by tento potenciál těžko získávala nebo by si jej prostě přivezla?

Vzhledem k tomu, že české společnosti nemají s organizací práce při výstavbě konkurenční technologie zkušenosti, budou naši konkurenti muset, dle mého názoru, minimálně v první fázi realizace projektu a pak při organizaci samotné výstavby na staveništi, využít své vlastní personální zdroje, případně dodavatele ze zahraničí, kteří si již tyto technologie osvojili. Ti pak budou muset s velkými náklady zaškolit a vést české pracovníky tak, aby si pracovní postupy a nové technologie osvojili i oni a zvykli si na ně.

Kolik myslíte, že bude zapojeno českých firem v případě úspěchu vaší nabídky?

My máme v tuhle chvíli na seznamu kolem 350 českých firem, se kterými intenzivně komunikujeme.

A kolik by to bylo zaměstnanců?

V období špičky výstavby se předpokládá, že by to bylo kolem šesti tisíc zaměstnanců, kteří by se přímo podíleli na výstavbě. K tomu je ještě třeba připočítat další dva až tři tisíce zaměstnanců z přidružených činností. Ve výsledku by se tedy mělo stavbě elektrárny věnovat až deset tisíc zaměstnanců.

Jak funguje komunikace mezi Škodovkou a Rosatomem?

Bez problémů, naše komunikace je velmi efektivní. Disponujeme profesionálním mezinárodním týmem.

V jakém jazyce komunikujete?

Komunikujeme vesměs v angličtině. Závisí to vždycky na situaci, ale vzhledem k tomu, že celý tendr včetně veškeré dokumentace je vedený v angličtině, hlavním komunikačním jazykem je právě angličtina.

Je přínosem pro Škoda JS, že se účastní v tomto tendru společně s Rosatomem?

Sama by se ucházet ani nemohla, protože Škoda JS není vlastníkem technologie VVER 1200. Podat nabídku může pouze někdo, kdo je majitelem know-how, to jsou dneska v podstatě jen Rusové, Francouzi, Japonci, Korejci a Američané. O přínosnosti není potřeba diskutovat, žádné jiné obchodní spojení nepovažuji za přínosnější.

Co říkáte na občanské sdružení Společnost za bezpečný Temelín? Myslíte, že bude ku prospěchu?

Osobně s tím nemám žádný problém. Myslím si, že sdružení vyvolá diskuzi, která dává prostor pro vysvětlení, že jaderná energetika není žádná atomová bomba. Když se bude debata odvíjet věcně a konstruktivně a nebude se jednat o sdružení, které je založené tendenčně proti jaderné energii, což si myslím, že není, tak je to v pořádku.

A na závěr, jakou vidíte šanci na výhru Konsorcia MIR.1200?

Věřím tomu, že vyhrajeme. Nechtěl bych hodnotit, na kolik je to přesně procent. Ale my uděláme všechno proto, abychom vyhráli.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...