Jiří Prášil, ředitel ZKL: Průnik na zahraniční trh se podaří, pokud naplníte čtyři základní faktory

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Strojírenský koncern ZKL má dlouholetou tradici ve výrobě valivých ložisek. Tato společnost v loni rozšířila svůj výrobní trakt o novou výrobní halu a rozšířila svoji výrobní produktivitu. Své výrobky vyváží do Jižní a Severní Ameriky, Indie a Číny. V čem spočíval průnik na zahraniční trh? Jak se spolupracuje s čínskými společnostmi? Kam směřují investice společnosti ZKL? Na tyto otázky odpovídal ředitel společnosti ZKL Jiří Prášil.

Ing. Jiří Prášil, CSc.

Je generálním ředitelem koncernu ZKL, který se věnuje výrobě valivých ložisek standardních a velkých rozměrů a ložisek dělených.

[Průmysl.cz] Společnost ZKL vyváží své výrobky do Jižní a Severní Ameriky, Indie a Číny. Bylo obtížné se probojovat na zahraniční trh?

[Jiří Prášil] Průnik na zahraniční trh se podaří, pokud naplníte čtyři základní faktory marketingu, tj. reklama, výrobek, obal, cena. Obtížnost probojovat se na zahraniční trh je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti výrobků, které můžete zákazníkovi nabídnout.

V případě koncernu ZKL mohu uvést:

  • Reklama: Propagace našich výrobků je postavena na „image“ značky ZKL, kterou mají zákazníci ve světě v povědomí. Udržujeme a rozvíjíme její správu ve více než 70 zemích světa.
  • Výrobek: Ložiska ZKL jsou ve světě uznávané výrobky. Jejich postavení vychází z tradice a období, kdy stroje a různé technologie tehdejšího československého průmyslu pomáhaly industrializovat země jako Čína, Indie, země Jižní Ameriky aj.
  • Obal: Obaly, které používáme pro ložiska ZKL, jsou konzervativně pojaty, dlouhodobě používány a jejich vzhled je chráněn jako průmyslový vzor.
  • Cena: Cenová politika ZKL je postavena na principu správné ceny (fair price), která je odvozena od spolehlivosti výrobku a jeho kvality.

Pokud zákazník získá důvěru v náš výrobek, je potom ochoten zaplatit správnou cenu, nikoliv tu nejnižší. Každý vstup na trh je obtížný a musíte i v této zemi investovat. Pokud se dostaví výsledky, vzpomínky na potíže pominou.

Největší tržní potenciál spatřujete momentálně v Číně. Jaká je spolupráce s čínskými společnostmi?

Mezi země s největším tržním potenciálem ve spotřebě ložisek nepatří jen Čína, ale i Indie, Brazílie, Indonésie a další. Výhodou pro ZKL v Číně je, že se průmysl rychle rozvíjí. Přechází od jednoduchých výrob ke složitým, technicky náročným výrobkům. Na dynamiku čínského průmyslu nepochybně pozitivně působí i vliv centrálně řízené ekonomiky.

Z tohoto důvodu jednání s managementem v čínských podnicích má určené prvky formálnosti, ale vždy nakonec výsledky obchodních jednání tvoří lidé, kteří jsou přátelští, a zejména jednání techniků jsou otevřená s velkým zájmem pochopit podstatu věcí.

Zmínil jste se, že chcete změnit obchodní strategii v Indii. Jakou strategii hodláte zvolit?

Ano, v letech 2011 a 2012 jsme zaznamenali pokles prodeje řádově 15-20%. Příčinou je oslabení vnitřní měny v důsledku zpomalení indické ekonomiky, které zapříčinilo zdražení dovážených výrobků, včetně ložisek ZKL. Principem změny naší strategie je zvýšit podíl přímého prodeje ložisek konečným zákazníkům (EDU) a snížit náklady na distribuci. Z toho důvodu zakládáme v Indii vlastní obchodní firmu, která se bude zabývat rozvojem obchodu, technickými konzultacemi při aplikacích našich ložisek, správou ochranné známky ZKL a dalšími činnostmi. Součástí našich záměrů je také převést do Indie část výroby valivých ložisek.

Na podzim roku 2012 jste otevřeli novou výrobní halu. V roce 2013 chcete proinvestovat 150 miliónů korun. Kam budou investice směřovat?

Vedle běžných investic do nových technologií v rámci jejich obnovy patří k našim významným investičním záměrům:

  • Modernizace výrobní haly a instalace nové, vysoce produktivní technologie pro výrobu válečkových ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří v letech 2013-2014.
  • Výstavba centrálního skladu ložisek v ZKL Brno (ZKL-CSL) v roce 2013.
  • Zavedení systému PLM k řízení technických obchodních činností v koncernu ZKL.

Důvodem těchto investičních záměrů je rostoucí poptávka po válečkových ložiscích, urychlení expedice a zkrácení času dodání našich ložisek našim zákazníkům.

Společnost ZKL je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Pro jaká strojní zařízení se tato ložiska používají?

V ZKL vyrábíme radiální a axiální ložiska do vnějšího průměru 1 600 mm běžných konstrukčních řad jako kuličková, víceřadá válečková a kuželíková ložiska, soudečková ložiska a tzv. dělená ložiska. Výroba dělených ložisek je technická specialita určená pro rychlé výměny ložisek bez potřeby totální demontáže strojních zařízení.

Použití velkorozměrových ložisek je ve všech zařízeních pro těžký průmysl, tj. od převodovek, válcovacích linek při výrobě oceli, drtičů kamene a šrotu až k přesným zařízením ve zdravotnictví, jako otočné stoly, ventilátory v klimatizačních jednotkách apod.

Můžete popsat postup výroby ložiska v několika větách?

Ložisko je na první pohled jednoduchý výrobek. To jsou dva kroužky, v nichž jsou vybroušeny oběžné dráhy, po kterých se odvalují valivá tělíska, jako jsou kuličky, válečky, soudečky nebo kuželíky, oddělené od sebe klecemi – separátory.

Každý tento díl je vyroben v přesnostech tisícin milimetru s minimálními deformacemi tvaru charakterizovanými ukazateli kruhovitosti, vlnitosti a ovality s náročným tepelným zpracováním. Každá chyba v čistotě materiálu, nepřesnosti na oběžné dráze se projeví únavovým poškozením – pittingem – a následně rychlou havárií.

V čem se liší výroba velkorozměrových ložisek od výroby ložisek standardních rozměrů?

Používá se bainitické kalení omezující vnitřní pnutí v ložisku a jeho deformace. K broušení se používají vícevřetenové brusky a provádí se kompletní diagnostika kvality povrchu oběžných drah ložisek.

Jaké průměry vnějších kroužků ložisek a ostatní rozměry si můžeme představit pod pojmem velkorozměrová ložiska?

V ZKL do kategorie velkorozměrových ložisek zařazujeme ložiska vnějšího průměru 700 mm až 1 600 mm.

Řada strojírensky se orientujících firem poskytuje studentům a veřejnosti exkurze do svého podniku. Je možné po předchozí domluvě uskutečnit do vaší společnosti exkurzi?

Ano, je to možné, ale z bezpečnostních důvodů a ochrany know-how exkurze provádíme jen ve vybraných provozech.

Spolupracuje vaše společnost s akademickou sférou? Jestli ano, jak velkým přínosem to pro vás je?

Spolupracujeme a jsem názoru, že poměrně intenzivně. Orientujeme se na VUT v Brně a ČVUT v Praze. Přínosy jsou samozřejmě významné, neboť tyto technické univerzity jsou spoluředitelé v našich výrobních a technologických projektech. Úspěchem je, že inovovaná ložiska se točí ve strojích našich zákazníků. Ložiska jsou energeticky účinnější, jsou plně recyklovatelná, méně hlučná a vyhovují požadavkům ekologičnosti výroby.

Nabízí vaše společnost studentům vysokých škol řešit v prostředí vaši firmy bakalářské, diplomové nebo disertační práce na zadané téma?

Samozřejmě, bez této praxe snad dnes nemůže fungovat žádná strojírenská firma. V koncernu ZKL tři zaměstnanci z vývojové konstrukce a pevnostních výpočtů zpracovávají disertační práce na VUT a ČVUT. Počet studentů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce, se ročně pohybuje kolem pěti.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...