Jiří Klocek, Vítkovická střední: V Česku schází větší propagace techniky

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Stav českého technického školství je tristní. Pokud se nezmění přístup soukromých firem, bude na technických oborech studentů nedostatek. Jak žáky ke studiu motivovat? V čem spočívají výhody firemní školy? Proč je současný stav technického školství takový, jaký je? Na tyto otázky odpovídal ředitel Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia Jiří Klocek.

Jiří Klocek se narodil roku 1949 v Ostravě, kde také vyrůstal a absolvoval střední školu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako ředitel vítkovické školy pracuje již dvacátým rokem. Má dvě děti a mezi jeho záliby patří cyklistika, lyžování a turistika.

[Průmysl.cz] Jak se díváte na současné české školství, které sužuje nedostatek absolventů technického zaměření?

[Jiří Klocek] Dneska řeší hodně institucí nedostatek odborníků, techniků. Školy tuto situaci nevyřeší. Jsou k tomu, aby vyučovaly – a to žáky, kteří na danou školu hlásí. Děti musíme ke studiu technických oborů motivovat. Schází tady větší propagace techniky.

V čem konkrétně vidíte chybu?

Hlavní slovo při propagaci musí mít firmy. Musí vstoupit do systému odborného školství a žákům nabídnout perspektivu zaměstnání. Školy je pak na to zaměstnání připraví. Pokud firmy do nabídky nevstoupí a nebudou studentům nabízet budoucí práci, bude na technických oborech žáků nedostatek.

Škola, ve které jste ředitelem, garantuje mladým lidem uplatnění na trhu práce. Jak toho dosahujete?

Společnost Vítkovice Machinery Group je průkopníkem v tom, že převzala odpovědnost za vzdělávání žáků na sebe, zřídila firemní střední školu pro vzdělávání žáků převážně v technických oborech. A nejlepším z nich nabízí uplatnění. Vyučujeme však pro otevřený trh práce, seznamujeme žáky s technikou, nikoho k práci pro Vítkovice nenutíme.

Na Ostravsku jsme jediná škola, která má v 1. ročníku strojírenské obory. Jiné školy žáky v prváku nemají. Pokud podnik nenabízí dětem perspektivu, žáci tam nejdou. Počet našich studentů za poslední roky stoupá, i když počet žáků v republice jde celkově dolů. Před třemi lety jsme měli 425 prváků, loni 481, letos 549 – z toho 209 strojařů.

Čím nové studenty lákáte?

Snažíme se žáky ke studiu motivovat. Velkou roli hraje vybavení a image školy, sportovní zázemí a perspektiva zaměstnání ve Vítkovicích. Osvědčil se nám model spolupráce s žáky už od 8. třídy základní školy. Žáci škol na Ostravsku chodí na exkurzi do vítkovických provozů, kde diskutují o možnostech budoucího uplatnění. Ročně projde exkurzemi asi 1 600 žáků. V 9. třídě převážně ti stejní žáci chodí na exkurzi už přímo k nám do školy. Seznamujeme je s obory, vybavením, prostředím. Jsou u toho opět zaměstnanci Vítkovic, kteří informují o možném uplatnění.

Další motivace souvisí i s trávením volného času. Ať si myslí každý, co chce, velkým lákadlem pro žáky základních škol je možnost sportovního vyžití.

Velkým problémem technického školství jsou mnohdy zastaralé technologie používané při vyučování. Snažíte se dbát na využití moderních technologií při výuce?

Snažíme se vybavení školy neustále modernizovat – pro odborný výcvik i pro teoretické vyučování. Naši žáci jsou v odborném výcviku ve školních dílnách v 1. a 2. ročníku a ve 3. a 4. ročníku jsou už v provozech na pracovištích. Tam je moderní technika také. Při výuce spolupracujeme asi s 80 firmami. Technika hraje roli i při náboru – nabídka škol je větší než počet žáků. Rodiče objíždějí dny otevřených dveří, všechno si mapují a potom vybírají školu. Pokud škola technologie nemá, žáci tam nejdou. U nás počet žáků roste, tak snad na tom s technikou nejsme špatně (smích).

Zmínil jste, že důležitá je motivace. Čím žáky při studiu motivujete?

Stipendii. Průměrně pětina žáků obdrží prospěchové stipendium. Vybraní studenti strojírenských oborů mohou obdržet navíc firemní stipendium: po pololetí prváku si dceřiné společnosti Vítkovic na základě podkladů, doporučení a studijních výsledků některé žáky vyberou a dávají jim stipendium. S tím, že žáci po absolvování do této společnosti nastoupí. Ve 3. a 4. ročníku má tedy žák odborný výcvik na svém budoucím pracovišti. Pokud se později rozhodne studovat na vysoké škole, Vítkovice mu v tom samozřejmě nebrání, právě naopak, rády si počkají.

Čtěte také: Jak vyřešit problém troskotajícího českého technického školství?

Najdou vaši absolventi uplatnění?

Naší absolventi technických oborů mají možnost být zaměstnaní de facto všichni. Záleží na tom, jestli chtějí. Loni jsem se ptal strojních mechaniků, když jsem jim předával výuční list, jestli mají práci. Kromě jednoho se přihlásili všichni, s tím, že čtyři by sice práci našli, ale ještě pracovat nechtějí. Jinak statistiku absolventů neděláme.

Jak vidíte problematiku českého školství do budoucna?

Zájem o technické školství bude stoupat. Po sametové revoluci se omezilo (ne-li téměř zlikvidovalo) učňovské školství. Zvedal se počet gymnázií, zaváděly se obory jako management, cestovní ruch. Technické obory šly do pozadí. A jelikož teď podniky mají nedostatek techniků, je tlak médií veliký. A společnost to vnímá. Děti i rodiče si uvědomují, že uplatnění najdou spíše v průmyslu než v oboru cestovního ruchu nebo managementu. Před několika lety chodili na strojírenské obory žáci, kteří se jinam nedostali. Teď děti nastupují, protože mají zájem. A ve výuce to je znát.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...