Jednotný evropský patent odlišnou optikou: ne vždy budou důsledky pozitivní

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Chystaný jednotný patent Evropské unie ohrozí malé a střední podniky. Nemají totiž jazykově kvalifikované odborníky. Počet platných patentů se v Česku až zdvacetinásobí, což pro firmy, které samy nepatentují, ale patentový systém právních důvodů respektovat musí, bude čistá ztráta. Komentář poskytl František Kania, předseda Komory patentových zástupců České republiky. 

Čtěte také: Jednotný evropský patent: nižší náklady a právní ochrana na skoro celém území EU

Znevýhodněny budou zejména firmy, které vyrábí pouze pro domácí trh. Doposud všechny patenty platící na území České republiky jsou v češtině dostupné na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, navíc v právně závazném znění. Od roku 2014 už tomu tak nebude. Nabízí se řešení strojovými překlady. Výsledek však může být zavádějící. Český překlad, ať už strojový nebo prováděný odborníkem, nebude navíc právně závazný. Právně závazný bude pouze originál.

Až dvacetkrát více nesrozumitelných patentů

Celkově bude zavedení jednotného evropského patentu znamenat deseti- až dvacetinásobný počet patentů platných na území České republiky, přičemž tyto patenty nebudou v jazyce srozumitelném celé české populaci. Prodírání se takovouto houštinou nepřátelských a nesrozumitelných patentů bude znamenat výrazné zhoršení podmínek pro naprostou většinu českých podniků.

Pro 99 % podniků čistá ztráta

Na patenty se nemůžeme dívat pouze optikou přihlašovatelů patentů. Pravidla totiž platí i pro ty podniky, které samy nepatentují, a to je více než 99 % českých podniků. I ty musí patentový systém používat a zajistit, aby jejich výrobky nebo služby neporušovaly ničí práva. Pokud budou mít podezření, že by svými výrobky mohly porušovat práva ostatních, budou si muset znění patentu na své náklady přeložit.

Náklady se přesunou z majitele patentu na veřejnost

Patent je vlastně smlouva mezi majitelem patentu a státem: stát udělí na vynalezené řešení majiteli patentu časově omezený monopol za to, že majitel patentu své řešení zveřejní. Zveřejnění v jazyce nesrozumitelném pro větší část populace daného státu není skutečným zveřejněním, zde se smluvní rovnováha vychyluje výrazně ve prospěch majitele patentu. Často se argumentuje tím, že nepřekládáním patentů dojde k úspoře, ve skutečnosti se však pouze náklady na překlady přesunou z majitele patentu na technickou veřejnost – namísto jednoho oficiálního a právně závazného překladu si technická veřejnost bude muset dělat své překlady (právně nezávazné) sama.

Text byl redakčně krácený.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...