Je flexibilní trh s elektrickou energií na obzoru?

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Komentář Ľuboše Reviľáka ze společnosti Eaton k nedávnému Světovému dni životního prostředí. V současné době jsme méně než deset let od cílů pro udržitelnost pro rok 2030, jak si je stanovila Organizace spojených národů. Je jasné, že k jejich splnění zbývá ještě dlouhá cesta.

Dobrou zprávou ale je, že ekonomika i vlády jednotlivých zemí, začínají dělat potřebné kroky – obzvláště pokud jde o dekarbonizaci elektrizační soustavy a elektrifikace dopravy. Očekává se, že do roku 2050[1] budou obnovitelné zdroje pokrývat polovinu produkované elektřiny. V Evropě již v roce 2030[2] bude více než polovina elektřiny dodávané do sítě z obnovitelný zdrojů. Navíc na důležitosti nabývá elektrifikace dopravy, kterou pohání snižování ceny elektromobilů na cenu srovnatelnou s tradičními automobily.

Kombinace sítě, která je z většiny zásobovaná z obnovitelných zdrojů, spolu s novými distribučními místy, která také mohou elektřinu ukládat, znamená, nastolení nového modelu dodávek elektrické energie. Tento nový energetický ekosystém se skládá ze složité sítě “prosumers” (zkratka z anglického PRO-ducers a con-SUMERS): klienti a společnosti, které mohou samostatně lokálně vyrábět a ukládat elektřinu, použít to, co potřebují a často prodat zbytek do sítě – a tak vytvářet důležitou rovnováhu v systémech s obnovitelnou energií.

Elektrifikace vytápění a průmyslu ještě navýší tento vznikající virtuální systém, kde budou moci miliony uživatelů prodávat elektřinu s pomocí správných systémů a síťových kódů.

V současné době je bohužel, kromě skandinávských zemí, většina trhů přizpůsobena centralizovanému energetickému modelu, což samozřejmě snižuje zájem o investice do flexibilního trhu. Proto naléháme na vlády a regulátory, aby vytvořili jasné regulační a tržní prostředí, které bude podporovat flexibilní trh. Tímto způsobem vlády, bez jakýchkoliv nákladů, umožní uživatelům a společnostem, aby benefitovali z možnosti nových způsobů generování příjmů a rychleji spláceli vybavení jako tepelná čerpadla, bateriová úložiště elektřiny apod. Tento vývoj také nastartuje potřebný cyklus soukromých investic, nižších cen a kvalitních pracovních příležitostí pro specializované elektrikáře a inženýry, jejichž úkolem bude vybudovat tuto infrastrukturu pro budovy a továrny na celém kontinentě.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...