Jan Rafaj, ArcelorMittal: Oživení bez přijetí zásadních vládních opatření nepřijde

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Ocelářský průmysl je velmi úzce spjat s vývojem světové ekonomiky. V současné době je největším problémem nadbytek kapacit a nízká poptávka. Oživení mohou přinést zásadní vládní opatření, která podpoří ekonomický růst. O aktuálním vývoji v ocelářském průmyslu jsme mluvili s členem představenstva ArcelorMittal Ostrava Janem Rafajem.

Jan RafajJan Rafaj

Jan Rafaj působí ve společnosti ArcelorMittal Ostrava již od roku 2002. Začínal na pozici vedoucího právního oddělení ArcelorMittal Frýdek-Místek, dnes zastává funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy a současně je i členem představenstva ArceloMittal Ostrava. V minulém roce získal titul Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získal také titul MBA na Prague International Business School.

[Průmysl.cz] Jak hodnotíte současnou situaci v ocelářském průmyslu?

[Jan Rafaj] Hlavním problémem evropského ocelářství v současné době je výrazný nadbytek kapacit ve všech hlavních výrobkových segmentech a mdlá poptávka ve většině evropských center spotřeby. Tomu neustále přizpůsobujeme svůj business model, abychom si zachovali ekonomické vytížení kapacit.

Jaké jsou Vaše vyhlídky na ekonomické oživení v Evropě a USA? Které trhy jsou pro Vás klíčové? Snažíte se hledat uplatnění i na jiných trzích?

Aby došlo k ekonomickému oživení, musí vlády přijmout zásadní opatření povzbuzující ekonomický růst. Masivní přesun exportu do zámoří není z důvodu vysokých dopravních nákladů řešením. Nicméně je důležité vývoz diverzifikovat, proto se snažíme posílit také export do zámořských zemí. Hlavně se ale soustředíme na trhy v kontinentální Evropě.

Jak úzce je spjat vývoj světové ekonomiky s poptávkou po Vašich produktech? Které sektory jsou pro Vás klíčové?

Velmi úzce. Klíčovými sektory jsou stavebnictví, obalový průmysl, strojírenství, energetika. Naše výrobky mají stovky aplikací – jedná se o konstrukce budov, mosty, stožáry elektrického vedení, bílé zboží a mnohé další.

Jakou roli hrají ve vaší výrobě ceny vstupů?

Velmi významnou, už jen suroviny jako uhlí, rudy, šrot či feroslitiny tvoří tři čtvrtiny našich celkových nákladů. Každá změna ceny surovin má vliv na naše výrobní náklady.

S poklesem výroby souvisí i nepopulární kroky jako propouštění zaměstnanců. Jak se snažíte pomoci lidem překonat ztrátu zaměstnání?

Otázku pomoci odcházejícím zaměstnancům bereme v naší firmě velice vážně. Osobně jsem přesvědčen, že rozdíl mezi nejlepšími zaměstnavateli a těmi ostatními je právě v tom, jak se dokáží postarat o zaměstnance, kteří z firmy odcházejí a v určitém smyslu již pro firmu nejsou perspektivní.

ArcelorMittal je stabilní zaměstnavatel, pro kterého je charakteristická silná loajalita zaměstnanců. Průměrná délka pracovního poměru ve firmě je 22 let. Mnoho lidí, kteří nás opouštěli, strávili ve firmě celý svůj pracovní život. Důsledkem je, že neznají současnou situaci na trhu práce a nikdy se nezajímali o to, jaké jsou možnosti uplatnění v jiných firmách či jak jsou nastaveny podmínky odchodu do starobního či předčasného důchodu.

I z tohoto důvodu nabízí ArcelorMittal všem odcházejícím zaměstnancům nadstandardní péči a možnost konzultovat své potřeby se speciálně vyškolenými interními odborníky. Ti jsou schopni poskytnout komplexní informace o registraci na úřadě práce, pomohou jim s orientací na trhu práce, sepíší s nimi životopis a připraví je na přijímací pohovor. K dispozici je také odborník v oblasti důchodové politiky a v nabídce služeb outplacementu nechybí ani možnost konzultovat novou životní situaci s psychologem.

Uvažujete v horizontu jedno roku s náborem nových zaměstnanců?

Naše možnosti v oblasti náboru jsou v tuto chvíli poněkud omezené. Vzhledem k ekonomickému vývoji v Evropě předpokládáme, že přibližně další dva až tři roky bude situace stejně složitá jako nyní. Velice pečlivě zvažujeme každou pracovní pozici a analyzujeme, zda ji nejsme schopni obsadit z interních zdrojů.

Mohou u vás najít uplatnění i čerství absolventi škol?

I přes zmíněné nepříznivé okolnosti ArcelorMittal Ostrava již čtvrtým rokem otevírá tzv. Trainee program, v rámci kterého nabíráme absolventy vysokých a středních škol z klíčových oborů, jako je materiálové inženýrství, koksárenství, hutnictví apod.

Za poslední čtyři roky jsme přijali téměř 50 absolventů. Naše firma si velmi dobře uvědomuje, že je nutné vychovávat budoucí generaci ocelářů, která převezme klíčové know how od našich stávajících odborníků.

Nábory probíhají také na pozice specialistů, které nejsme schopni zajistit z vlastních zdrojů. Tito lidé jsou pro fungování firmy nezbytní.

Je o práci ve výrobě mezi studenty zájem? Spolupracujete se středními a vysokými školami?

ArcelorMittal patří mezi firmy, které se v přípravě budoucích pracovníků velice angažují. Úzce spolupracujeme s celou řadou technických středních škol v regionu a ročně u nás absolvuje odbornou placenou praxi až 80 studentů středních škol.

Například ve spolupráci s okolními průmyslovými podniky a střední průmyslovou školou ve Frýdku-Místku jsme oživili obor hutník-koksař, který se již řadu let nevyučoval. Momentálně se nám podařilo nabrat téměř 20 studentů.

Vysokoškolským studentům nabízíme možnost psát u nás své diplomové práce a rozšířili jsme také nabídku odborných praxí.  Střední i vysoké školy podporujeme také finančně dotacemi na nejrůznější projekty, na což ročně vynaložíme přes tři miliony korun.

Co můžete nově příchozím nabídnout?

Co se týče naší nabídky nově příchozím, tak velice se nám osvědčil již zmiňovaný Trainee program. Jedná se o roční adaptační program, během kterého získají absolventi cenné pracovní zkušenosti a seznámí se s dalšími pracovišti nejen v ArcelorMittal Ostrava, ale i v dceřiných společnostech. Zde mají možnost stínovat práci mistrů i vedoucích provozu, účastní se školení zaměřených na měkké dovednosti a rozvoj profesních znalostí. Cílem programu je umožnit absolventům globální pohled na firmu a pomoci jim tak najít optimální zařazení pro budoucí kariéru v ArcelorMittal.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...