Jaký je přístup českých škol k propojení výuky s praxí? Známe odpovědi! Díl 4.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 4] Krize technického školství je dnes často skloňované sousloví. Jedna z hlavních výtek směřuje k systému vyučování a k nedostatečnému propojení teorie a praxe. Jak se k této problematice staví představitelé technických škol nebo fakult? S několika otázkami jsme se na ně obrátili a vyjádření těch, kteří odpověděli, vám nyní přinášíme.

V dnešním díle

Táňa Kantorková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hodně se v současnosti hovoří o krizi technického školství. Na trhu práce chybí absolventi technických oborů, a když už jsou, chybí jim praxe. Jaký máte na tuto problematiku názor a jak by se podle vás dal problém řešit?

Praxe je nedílnou součástí technického vzdělání. Student, který si na věci sáhne v reálné podobě, má nepochybně konkurenční výhodu oproti těm, kteří takovou šanci nevyužijí. Mnohem lépe se jim po ukončení studia hledá práce a také ví, co je v praxi čeká. To může ovlivnit i jejich další směrování studia, které je postaveno z velké části na výběru předmětů.

Spolupracujete s firmami nebo jinak podporujete propojení výuky s praxí?

Patříme mezi ty univerzity, které s podniky spolupracují vlastně od začátku. Po roce 1989 se věci hodně zkomplikovaly kvůli restrukturalizaci průmyslu v České republice i v našem regionu. Nicméně jsme v dnešní době opět na čele žebříčku spolupráce univerzit s průmyslovou praxí v České republice.

Čím zajišťujete vašim absolventům budoucí uplatnitelnost na trhu práce?

Vždy se během dubna a května rozezvoní na fakultách telefony, které hledají nadané absolventy. Proto je ale třeba také něco udělat ze strany firem. Ty, které nabídnou místa formou praxí, mají velký náskok před ostatními. Chtěli bychom praxe dále systemizovat ve výuce, takže šanci budou mít všichni zájemci ze strany podniků a firem.

Kolik průměrně mají vaši studenti technických oborů povinné praxe a co v ní obvykle vykonávají?

Můžeme hovořit o stovkách studentů, kteří prochází řízenou praxí. Některé jsou dlouhodobé, některé jen krátkodobé. Samozřejmě existuje velká množina těch, kteří začali pracovat pro firmy už při studiu. Rádi bychom ale, kdyby se tyto věci negativně nepromítly do plnění studijních povinností. Pokud totiž tato práce nesouvisí se studiem, není to dobře.

Čtěte také další díly seriálu:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...