Jaký je přístup českých škol k propojení výuky s praxí? Známe odpovědi! Díl 3.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 3] Krize technického školství je dnes často skloňované sousloví. Jedna z hlavních výtek směřuje k systému vyučování a k nedostatečnému propojení teorie a praxe. Jak se k této problematice staví představitelé technických škol nebo fakult? S několika otázkami jsme se na ně obrátili a vyjádření těch, kteří odpověděli, vám nyní přinášíme.

V dnešním díle

Pavel Hasal
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Hodně se v současnosti hovoří o krizi technického školství. Na trhu práce chybí absolventi technických oborů, a když už jsou, chybí jim praxe. Jaký máte na tuto problematiku názor a jak by se podle vás dal problém řešit?

Technické školství není v krizi, v krizi je postoj současné české společnosti k technickým a přírodovědným oborům. Jeví o ně zájem pouze zlomek populace. Vysoké technické školství je stále schopno produkovat – a také produkuje – velmi kvalitní absolventy. Je jich ale málo. Mladá generace nemá o obtížná studia zájem, protože ve své většině je pohodlná, respektive líná. Situaci je možné zlepšit lepším ohodnocením absolventů technických oborů a také tím, že se technickému a přírodovědnému vzdělávání bude věnovat patřičná pozornost již od základní školy, kde ho budou učit kvalitní a nadšení učitelé. S tím, že střední školy na tento základ patřičně navážou. Zcela nutné je zavést opět povinnou maturitu z matematiky. Otázkou samozřejmě je, kde vezmeme kvalitní a nadšené učitele.

Spolupracujete s firmami nebo jinak podporujete propojení výuky s praxí?

Spolupráce naší univerzity s firmami je velmi široká a participují na ní vždy i studenti, takže se velmi přirozeně propojuje svět praxe a výuky. Studenti se při řešení svých kvalifikačních prací velmi často potýkají s problémy z průmyslu.

Čím zajišťujete vašim absolventům budoucí uplatnitelnost na trhu práce?

Především kvalitním a široce založeným vzděláním, které absolventům zajišťuje značnou univerzálnost a vysokou přizpůsobitelnost požadavkům trhu práce. Dále širokým rozsahem laboratorní výuky, díky které naši absolventi snadno zvládají požadavky v praxi na ně kladené. Ve spolupráci s IAESTE pořádá škola veletrhy pracovních příležitostí, na kterých firmy aktivně vyhledávají dobré studenty.

Kolik průměrně mají vaši studenti technických oborů povinné praxe a co v ní obvykle vykonávají?

Povinná praxe našich studentů trvá tři týdny. Absolvují jí v průmyslových (chemických a příbuzných) podnicích, kde vykonávají činnosti buďto výzkumně orientované – pracují ve výzkumných odděleních, nebo provozní – například odebírají vzorky, analyzují je či kontrolují kvalitu. Případně se podílejí na manažerské činnosti.

Čtěte také další díly seriálu – publikujeme každý den:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...