Jaký je přístup českých škol k propojení výuky s praxí? Známe odpovědi! Díl 2.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 2] Krize technického školství je dnes často skloňované sousloví. Jedna z hlavních výtek směřuje k systému vyučování a k nedostatečnému propojení teorie a praxe. Jak se k této problematice staví představitelé technických škol nebo fakult? S několika otázkami jsme se na ně obrátili a vyjádření těch, kteří odpověděli, vám nyní přinášíme.

V tomto díle

Jiří Mašek
Technická fakulta – Česká zemědělská univerzita v Praze

Hodně se v současnosti hovoří o krizi technického školství. Na trhu práce chybí absolventi technických oborů, a když už jsou, chybí jim praxe. Jaký máte na tuto problematiku názor a jak by se podle vás dal problém řešit?

Řešením je zvýšit propagaci technických oborů, a to již od základní školy. Už tam se totiž dá položit základ pro budoucí techniky – například tím, že se vrátí technické činnosti do osnov. Měli bychom se zaměřit se na propagaci technických profesí a zvýšit jejich prestiž v rámci celé společnosti. Absenci praxe u absolventů by bylo dobré řešit povinnou praxí v posledním ročníku studia, například prodloužením studia o jeden semestr. Opatření by se ale muselo přijmout na všech školách, aby někteří studenti nebyli, co se týká délky studia, znevýhodnění.

Spolupracujete s firmami nebo jinak podporujete propojení výuky s praxí?

Studenti si pro praxi vybírají podnik buď sami, nebo jim někdo místo ve spolupracujících podnicích nabídne. Mnoho podniků a firem je zapojeno do spolupráce s fakultou v rámci výzkumných projektů. Při řešení projektů jsou zadávány i bakalářské a diplomové práce na konkrétní úkol. Studenti tak mohou po absolvování studia najít uplatnění v podniku, kde zpracovávali závěrečnou práci, případně kde se podíleli na výzkumném projektu. Fakulta má v současné době ustanovenou Radu pro spolupráci s praxí, ve které zasedají zástupci významných podniků a společností z oblasti výroby a konstrukce strojů a zařízení.

Čím zajišťujete vašim absolventům budoucí uplatnitelnost na trhu práce?

Nabízíme studium v perspektivních technických oborech. Z dlouhodobých statistik vyplývá dobrá uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.

Kolik průměrně mají vaši studenti technických oborů povinné praxe a co v ní obvykle vykonávají?

V každém stupni studia je do studijního plánu zařazena povinná praxe. Její délka je minimálně dva týdny. Studenti si ale podle potřeby mohou zvolit i delší. Pracovní náplň a výběr podniku jsou vázané na studovaný studijní obor, případně specializaci.

Čtěte také další díly seriálu – publikujeme každý den:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...