Jaký je přístup českých škol k propojení výuky s praxí? Známe odpovědi! Díl 1.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 1] Krize technického školství je dnes často skloňované sousloví. Jedna z hlavních výtek směřuje k systému vyučování a k nedostatečnému propojení teorie a praxe. Jak se k této problematice staví představitelé technických škol nebo fakult? S několika otázkami jsme se na ně obrátili a vyjádření těch, kteří odpověděli, vám nyní přinášíme.

V tomto díle

Petr Němec
Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

Hodně se v současnosti hovoří o krizi technického školství. Na trhu práce chybí absolventi technických oborů, a když už jsou, chybí jim praxe. Jaký máte na tuto problematiku názor a jak by se podle vás dal problém řešit?

S tvrzením, že na trhu práce chybí absolventi technických oborů, souhlasíme. Problematika chybějících absolventů technických oborů a jejich nedostatečné praxe je komplexní. Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice řešíme praxe studentů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt Partnerství pro chemii. Jak už z názvu projektu vyplývá, jedná se o zapojení našich absolventů do průmyslové sféry chemických podniků holdingu Agrofert. Studenti absolvují dlouhodobé stáže – zhruba 400 hodin – v akademickém roce a krátkodobé stáže – 200 hodin – v letních prázdninách. V rámci uvedeného projektu jsou studenti rovněž vzděláváni v manažerských dovednostech.

Dále se otázka stáží řeší individuálně dohodou garantů studijních oborů s konkrétními podniky. V neposlední řadě fakulta otázku stáží řeší pořádáním prezentačních akcí firem na půdě fakulty, kde se jednotlivé firmy mohou na spolupráci s konkrétními studenty domluvit.

Spolupracujete s firmami nebo jinak podporujete propojení výuky s praxí?

Rozvíjíme úzkou spolupráci s průmyslovou sférou. Řešíme celou řadu projektů aplikovaného výzkumu, do něhož jsou zapojováni studenti všech stupňů studia. Řadu předmětů učí odborníci z praxe.

Čím zajišťujete vašim absolventům budoucí uplatnitelnost na trhu práce?

Studenti, kteří se zapojí do výše uvedeného projektu Partnerství pro chemii, obdrží certifikát, jenž jim při nástupu do zaměstnání slouží k doložení získaných manažerských a praktických dovedností. Nahrazuje to požadovanou praxi. Řada dalších studentů naší fakulty je připravována pro konkrétní firmy. Vysoká kvalita vzdělání, kterou fakulta tradičně studentům poskytuje, je zárukou velké poptávky firem po absolventech a garantuje tak jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Kolik průměrně mají vaši studenti technických oborů povinné praxe a co v ní obvykle vykonávají?

Povinnou praxi mají pouze některé nechemické studijní obory. Tam studenti vykonávají praxi zhruba měsíc. Podílejí se na řešení konkrétních úkolů v dané instituci, jejich pracovní zařazení odpovídá stupni budoucího vzdělání. Zařazení platí i pro studenty, kteří vykonávají praxi nepovinným způsobem, například v rámci Partnerství pro chemii. Pro všechny studenty naší fakulty platí, že mohou požadovanou praxi bezproblémově získat při studiu

Čtěte také další díly seriálu – publikujeme každý den:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...