Jakub Vojanec a Rostislav Kosek, Siemens: Ocenění Zlatý Ampér nás naplňuje optimismem

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Společnost Siemens získala ocenění Zlatý Ampér v rámci mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky za řídicí systém Simatic S7-1500. Jakubu Vojancovi a Rostislavu Koskovi jsme položili několik otázek týkajících se revolučního řídicího systému.

Jakub Vojanec a Rostislav Kosek jsou produktoví manažeři, kteří se zbývají technickou a obchodní podporou řídicích systému Simatic ve společnosti Siemens.

Jakub Vojanec a Rostislav Kosek (zleva). Foto: Siemens

[Průmysl.cz] Zlatý Ampér je velmi významné ocenění pro oblast elektrotechniky a elektroniky. Jaký z toho máte pocit?

[Jakub Vojanec a Rostislav Kosek] Pocity máme samozřejmě příjemné. Těší nás, že odborná komise ocenila právě nový řídicí systém Simatic S7-1500. Ocenění je potvrzením, že se jedná o skutečně převratnou novinku, která uživatelům může přinést mnoho výhod. Ocenění Zlatý Ampér nás tedy naplňuje optimismem, který chceme využít při prohlubování stávající a navazování nové spolupráce s českými firmami zabývajícími se průmyslovou automatizací v nejrůznějších odvětvích.

Odborná porota udělila ocenění řídicímu systému Simatic S7-1500 zejména za mimořádně vysokou výkonnost a pokročilé standardně vestavěné funkce a možnosti. V čem spočívalo toto vylepšení?

Jak bylo zmíněno, nová PLC jsou opravdu výkonná, což se v praxi projevuje rychlejším zpracováním instrukcí a kratšími reakčními dobami řídicího systému například u výrobních strojů. Každé CPU má výkonné komunikační rozhraní Profinet a integrovaný barevný grafický displej, který může výrazně usnadnit práci při uvádění zařízení do provozu a také při následné údržbě a servisu. Mnohá další vylepšení v konstrukci a designu šetří čas a usnadní práci se systémem.

Důležitá je zejména souhra nového hardwaru se softwarovým vývojovým prostředím TIA Portal V12. V něm byly implementovány zcela nové prvky, jako například integrace tzv. technologických funkcí. Snad nejvíce jsou přínosy patrné při řešení úloh spojených s polohováním a řízením otáček pohonů. Velký důraz je dnes kladen také na zabezpečení technologií – nová PLC proto nabízejí propracovaný systém řešení tohoto požadavku.

Koncept zabezpečení má několik úrovní – počínaje ochranou přístupu do PLC přes ochranu proti kopírování uživatelského programu až po ochranu proti manipulaci dat a další pokročilé funkce. Je na uživateli, co z těchto možností využije.

Pro jakou oblast automatizovaných strojů a zařízení a kapacitní výrobu má systém uplatnění? Které významné české společnosti řídicí systém používají?

Řídicí systémy této výkonnostní kategorie lze nalézt ve všech sférách zpracovatelského průmyslu, hlavně ve strojírenství, energetice, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Jsou ale nasazovány také v petrochemii, vodárenství či dopravní technice – například v tunelech.

Typickými aplikacemi jsou konstrukce lisů, roboty a dopravníky, manipulační technika, všechny typy výrobních stojů či balicí technika. Prakticky v každém českém výrobním podniku na nás při otevření rozváděčové skříně řídicí techniky „vykoukne“ alespoň jeden Simatic. Jedná se o systém volně programovatelný, značně univerzální a tomu odpovídá i široká škála všeobecně známých firem, kde jsou nové řídicí systémy Simatic instalovány. V České republice jsou to například prakticky všichni výrobci automobilů, nejznámější pivovary, přední výrobci strojů a řada dalších.

Na realizaci projektů se podílí mnoho českých inženýrských firem, jež disponují vysoce kvalifikovaným know-how a bez problémů obstojí i v zahraniční konkurenci. Jsou tak úspěšné v nasazování techniky značky Siemens prakticky po celém světě.

Co mohou čtenáři chápat pod označením S7-1500?

Systémy S7 si zachovávají vysokou míru kompatibility, protože kontinuita a ochrana investic koncového zákazníka je v průmyslové výrobě velice důležitá. Je tedy snahou vždy zachovat vše osvědčené a fungující, ale na druhou stranu posunout pomyslnou laťku výš a přidat nové funkce s ohledem na budoucí vývoj.

Typickým příkladem může být postupné zavádění komunikace na bázi průmyslového Ethernetu stále níž do technologie až na úroveň sběru jednotlivých vstupů, resp. výstupů. Tam, kde dříve Ethernet znamenal příplatek a zdražení celkového řešení, jsou dnes v novém hardwaru Ethernet porty automaticky použity jako základní komunikační rozhraní. Bez příplatku je tak k dispozici vysoký komfort, rychlost a řada služeb, které Ethernet jako takový nabízí.

Dalším trendem je integrace více funkcí do jediného zařízení, a sice jednotky CPU. Dříve bylo třeba více speciálních karet a relativně složité programování, dnes se podobné záležitosti řeší přímo v CPU s mnohem menšími náklady, menšími nároky na prostor a pomocí připravených softwarových bloků. Samozřejmostí je použití standardů vyvinutých silným koncernem s globální působností a s nimi související vysoká kompatibilita všech zařízení.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...