Jaké jsou výsledky druhé etapy Národní soustavy povolání pro český průmysl?

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Přes 5 000 položek práce a zapojení ze strany zaměstnavatelů, zástupců Úřadu práce a desítky dalších institucí v počtu 2 000 odborníků – to je výsledek druhé etapy Národní soustavy povolání.

Národní soustava práce
Web projektu Národní soustava práce. Zdroj: www.nsp.cz

Národní soustava povolání (NSP) je veřejnou zakázkou zadanou Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterou realizovalo konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a společnosti TREXIMA, jejíž druhá etapa končí v říjnu tohoto roku. Aktuálně registruje 2799 jednotek práce, 1091 povolání a 1706 typových pozic. V této etapě byla vybrána témata k řešení v sedmi oborech k pilotnímu ověření – konkrétně strojírenství, doprava, keramika, potravinářství, technické obory, bezpečnostní služby a fitness.

„Klíčovou činností byla tvorba katalogu povolání, v něm jsou výsledky jasně vidět. Podařilo se nám vytvořit kvalitní, přehledný a uživatelsky přátelský nástroj pro všechny účastníky na trhu práce. Důležité však je, aby po skončení zakázky nezůstal ležet ladem. Naše práce má smysl pouze tehdy, pokud se v ní bude pokračovat a katalog bude průběžně doplňován a aktualizován,“ zdůraznil hlavní manažer veřejné zakázky NSP II Miroslav Procházka s tím, že katalog se musí odrazit především v praxi firem, Úřadu práce ČR, agentur práce a samotných uživatelů i po skončení druhé etapy NSP.

Opatření se soustředila na navázání úzké spolupráce škol a zaměstnavatelů, partnerství státní samosprávy a Úřadu práce ČR, zvýšení atraktivity technických oborů pro žáky, učně a uchazeče o práci a další. Cílem dohod bylo zajistit firmám dostatečnou kvantitu a kvalitu nově nastupujících zaměstnanců, absolventů a uchazečů o zaměstnání. A zájemcům o práci tak pomoci zajistit jejich pracovní uplatnění.

Například v oblasti strojírenství vidí firmy největší problém v nedostatku technicky vzdělaných lidí. „Demografický vývoj je nemilosrdný, absolventů bude čím dál méně, a tím spíše ve strojírenských oborech. Sektorová dohoda nám tuto skutečnost pomáhá změnit,“ vyzdvihla vykonanou práci Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství.

Na konferenci se účastníci shodli na pokračování projektu. Třetí etapu pak představila Šárka Poláková z Fondu dalšího vzdělávání, nově zřízené příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Národní soustava práce
Web projektu Národní soustava práce. Zdroj: www.nsp.cz

Proč vznikla Národní soustava povolání

Iniciátory projektu Národní soustava povolání byli sami zaměstnavatelé. „Ti se na nás stále častěji obraceli se stížnostmi na kritickou situaci na českém pracovním trhu a volali po její nápravě,“ řekl Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Alarmující je dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, především v oborech strojírenství, elektrotechnika, telekomunikace a informační technologie. Naopak pobočky Úřadu práce ČR jsou přeplněny vysokoškoláky, uplatnění v praxi těžko hledají také absolventi některých učňovských oborů, například v textilním průmyslu nebo v některých stavebních oborech. Proto jsou tu Národní soustavy povolání a kvalifikací (NSP a NSK) jako rychlá injekce řešící současný nedostatek pracovníků v určitých oborech,“ dodal Liška.

Národní soustava povolání

Co to je: Národní soustava povolání je systém mapování potřeb trhu práce. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad, ve kterých co nejpřesněji určují strukturu svých potřeb, a garantem celého procesu je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních, např. jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.

Co popisuje: Národní soustava kvalifikací (NSK) pak popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Informace na internetu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...