Jak hodnotí odborníci státní energetickou koncepci?

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Zástupci tří skupin odborné veřejnosti hodnotili novou státní energetickou koncepci. Jak se k tématu staví ředitel průmyslového podniku, rektor a odborník na obnovitelné zdroje energie?

Zástupce firem

Petr Beneš, ředitel strojírenské společnosti Pramet Tools: Koncepce si dává za hlavní cíl zajistit soběstačnost České republiky v energiích, což oceňuji. Osobně bych ještě větší pozornost věnoval všem formám úspory energií. Naopak nesouhlasím s podporou solárních elektráren. Podle mých znalostí je jejich instalovaný výkon stejný jako u Temelína a přitom vyprodukují jenom desetinu energie. Vnímám to jako soukromou daň od všech soukromníků a podniků do kapes některých jiných soukromníků. A rozhodně už nemohu souhlasit s plánem podporovat finančně ze státu v budoucnu jejich likvidaci.

Petr Beneš ke státní energetické koncepci: Oceňuji, že se nová energetická koncepce dává za hlavní cíl soběstačnost České republiky v energiích.

Zástupce odborníků na obnovitelné zdroje energie

Jan Matějka, místopředseda představenstva České bioplynové asociace: Vzhledem ke značně politickému charakteru státní energetické koncepce a velkému množství často protichůdných zájmů není jednoduché ji jednoznačně hodnotit. U oponenta pak záleží především na postoji k jaderné energii. Z tohoto pohledu mi deklarovaná strategie vyhovuje.

Jan Matějka ke státní energetické koncepci: Zrušení podpory pro nové obnovitelné zdroje přichází ve zcela nevhodnou chvíli.

V každém případě však nová koncepce nepřináší dobré zprávy provozovatelům obnovitelných zdrojů energie. To, že od roku 2014 nemá být stanovena žádná provozní podpora pro nové obnovitelné zdroje, znamená prakticky úplné zastavení růstu celého oboru a jeho postupné technologické stárnutí. Česká bioplynová asociace je přitom technologickou platformou, která podporuje zavádění efektivních procesů výroby energií z bioplynu. Zrušení podpory tak přichází ve zcela nevhodnou chvíli, kdy by po nastavení podmínek v novém zákoně mohla na trh přicházet jen velmi účinná zařízení. Takhle dostanou podporu jen ty původní bioplynové stanice, které často polovinu vyrobené energie vypustí v podobě tepla bez užitku do ovzduší. To je jeden ze smutných paradoxů nové koncepce.

Zástupce vysokého školství

Václav Havlíček ke státní energetické koncepci: Pro nejbližší pětileté období považuji energetickou koncepci za velmi odpovědně připravenou.

Václav Havlíček, rektor Českého vysokého učení technického: Aktualizovaná státní energetická koncepce respektuje nezbytnost strukturálního přechodu výroby elektřiny z uhlí na bezuhlíkovou výrobu elektřiny z jaderného paliva. Respektuje podmínky České republiky z hlediska omezených možností využití obnovitelných zdrojů a nezvyšuje závislost energetiky na dovozu ropy a zemního plynu. Významně se zabývá energetickou infrastrukturou, bezpečností dodávek energie, energetickou legislativou i potřebou odborníků pro energetiku. Pro nejbližší pětileté období považuji proto tuto energetickou koncepci za velmi odpovědně připravenou.

Čtěte také:

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...