Iva Ritschelová: Jaký bude vývoj českého průmyslu v roce 2013

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Odborníci a významné osobnosti českého průmyslu předpovídají vývoj českého průmyslu v roce 2013. Dnešní díl představuje předpověď Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.

Ačkoliv predikce budoucího vývoje nepatří k posláním Českého statistického úřadu, je možné na základě dostupných dat sledovat řadu zajímavých tendencí tohoto významného odvětví naší ekonomiky.

Rok 2013 zcela jistě nebude pro český průmysl jednoduchý, nicméně ti, kteří dokázali v minulých letech vsadit na inovace a podchytit nové trendy, budou mít v budoucnu situaci výrazně jednodušší.

Vývoj českého průmyslu, vyznačující se mimo jiné vysokým objemem produkce pro export, byl v poslední době významně ovlivněný oslabením nejen české ekonomiky, ale i situací v zemích eurozóny. Průmyslová produkce se spolu s průmyslovými zakázkami po krátkém vzestupu v roce 2011 začala v roce 2012 snižovat. V posledních měsících přechází do poklesu. Tento vývoj se promítá i do zaměstnanosti v průmyslu, kde rovněž začíná pokles, který je doprovázený i zpomalením růstu nominálních mezd.

Česká republika je často označována jako „montovna“, tedy země, která je ve velkém rozsahu spojována s produkcí a obchodem s polotovary. Údaje o zahraničním obchodě v posledních letech nicméně začínají naznačovat trochu jiný trend. Podíl dovozu i vývozu polotovarů na celkovém zahraničním obchodě pomalu klesá. Tento trend by mohl být pak do jisté míry ovlivněn i zvyšujícími se výdaji na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru.

Podniky se stále více zapojují do výzkumných a vývojových aktivit na vysokých školách, které jsou pro řadu podnikatelských subjektů „studnicí znalostí“. Právě tyto cesty mohou firmám výrazně napomoci v jejich rozvoji.

Úzká spolupráce podniků a vysokých škol se osvědčuje při uplatňování inovační techniky a zavádění výzkumu a vývoje do praxe, kdy lze snadněji získané vědecké poznatky vyzkoušet a uplatnit.  Podniky naopak mají možnost využívat nejnovější technologie a obstát lépe na trhu.

Čtěte také další díly seriálu – publikujeme každý den do konce roku 2012:

  • Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy
  • Iva Ritschelová – předsedkyně Českého statistického úřadu
  • Martin Pecina – generální ředitel Vítkovice Power Engineering
  • Václav Havlíček – rektor Českého vysokého učení technického a Jan Matějka – místopředseda představenstva České bioplynové asociace
  • Jaroslav Vomastek – ředitel odboru ekonomických analýz na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  • David Marek – hlavní ekonom a vedoucí oddělení analýz ve společnosti Patria Finance
  • František Kania – předseda Komory patentových zástupců České republiky
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...