IBM vyškolí do tří let 2 miliony lidí v oblasti umělé inteligence

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Společnost IBM oznámila svůj závazek vyškolit do konce roku 2026 dva miliony studentů v oblasti AI, a chce se zaměřit na znevýhodněné komunity. Cílem je přispět k odstranění globálního deficitu dovedností právě v oblasti umělé inteligence. IBM prohlubuje spolupráci s univerzitami po celém světě, spolupracuje s partnery z oblasti výuky dospělých a spouští nové kurzy práce s generativní AI prostřednictvím svojí platformy IBM SkillsBuild.

Těmito kroky rozšíří IBM stávající portfolio svých výukových nástrojů a programů a ulehčí přístup ke vzdělávání v oblasti AI. V nedávné globální studii IBM Institute of Business Value uvedli dotázaní vedoucí pracovníci firem, že zavedení umělé inteligence a automatizace bude v příštích třech letech vyžadovat rekvalifikaci 40 % jejich zaměstnanců, většinou se jedná o ty na základních pozicích. To potvrzuje, že generativní umělá inteligence vytváří poptávku po nových pozicích a kvalifikacích.

„Dovednosti v oblasti umělé inteligence budou pro zaměstnance v budoucnu zásadní,“ říká Justina Nixon-Saintil, viceprezidentka a ředitelka pro dopady technologického vývoje ve společnosti IBM. „Investujeme do vzdělávání v oblasti umělé inteligence a zavazujeme se, že během tří let zapojíme do těchto aktivit dva miliony studentů. Rozšiřujeme IBM SkillsBuild stejně jako naši spolupráci s univerzitami a neziskovými organizacemi, což nám umožní nabídnout vzdělání v oblasti generativní AI studentům po celém světě.“

„IBM v České republice podporuje vzdělávání v oblasti AI dvěma způsoby. Nejen přípravou technických specialistů pro vývoj AI, ale také vzděláváním budoucích uživatelů AI řešení, tedy lidí, kteří se nebudou bát tyto technologie ovládat a přicházet s unikátními případy využití a aplikací AI. Spolupracujeme s neziskovou organizací Czechitas, naším partnerem v rámci platformy IBM SkillsBuild, i s vysokými školami z různých oborů na zvyšování kompetencí studentů v oblasti designu AI řešení. Ostatně IBM má v tomto ohledu vlastní metodiku vyladěnou speciálně na AI,“ vysvětluje Fridrich Matejik, ředitel IBM pro Českou republiku.

„V Czechitas si velmi vážíme partnerství se společností IBM, které je založené na sdíleném závazku inspirovat, školit a vést nové talenty v oblasti technologií. Jako nezisková organizace, která se věnuje podpoře rozmanitosti v IT, posílení postavení znevýhodněných komunit v našem oboru a zvyšování konkurenceschopnosti obecně, jsme s IBM na jedné lodi v jejich dlouhodobém úsilí utvářet budoucnost, v níž inovace a inkluzivita pohánějí technologický vývoj směrem k jeho co nejpozitivnějšímu globálnímu dopadu,“ říká Olga Maximová, vedoucí oddělení rozvoje Czechitas.

Školení AI pro univerzity
Po celém světě spolupracuje IBM s univerzitami na budování kapacit v oblasti AI s využitím sítě odborníků IBM. Univerzitní učitelé nyní budou mít přístup ke školením pod vedením IBM, ať už ve formě přednášek či s využitím výukových nástrojů založených na virtuální a rozšířené realitě, a budou absolventům moci udělovat certifikáty o složení kurzů. IBM navíc vyučujícím poskytne výukový software i metodologie založené na samostatné organizaci výuky. Studentům IBM nabídne flexibilní a přizpůsobitelné výukové nástroje, včetně bezplatných online kurzů o generativní AI a open source technologiích Red Hat.

Plán nových bezplatných kurzů v oblasti generativní AI
Prostřednictvím IBM SkillsBuild mohou studenti po celém světě již nyní čerpat nejnovější poznatky z oboru výpočetních technologií od předních odborníků z praxe. IBM SkillsBuild tak nabízí bezplatné kurzy základů AI, chatbotů či například etiky AI. Nový výukový plán zahrnuje další kurzy a rozšířené funkce zaměřené na generativní AI.

• Mezi nové kurzy patří například Prompt-Writing, Getting Started with Machine Learning, Improving Customer Service with AI či Generative AI in Action.
• Funkce s podporou AI v rámci vzdělávacího prostředí IBM SkillsBuild budou zahrnovat vylepšené chatboty, kteří budou studenty provázet kurzy a přizpůsobovat vzdělávací proces osobním preferencím a zkušenostem každého studenta.

Všechny tyto kurzy jsou zcela zdarma a jsou dostupné pro studenty z celého světa. Po dokončení kurzu budou moci účastníci získat digitální certifikát IBM, který je uznáván napříč oborem.

Výše popsaná iniciativa navazuje na IBM již přijatý závazek poskytnout do roku 2030 kvalifikaci 30 milionům lidí a řešit tím nedostatek pracovní síly v oborech budoucnosti. Ostatně nedostatek dovedností představuje hlavní překážku úspěšného uplatnění umělé inteligence a digitalizace, a to napříč odvětvími. Od roku 2021 se do kurzů IBM již zapsalo více než 7 milionů studentů.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...