Howard Bruschi, Westinghouse: AP1000 se dá snadno postavit, udržovat a je spolehlivý

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

 

[ROZHOVOR] Westinghouse se ujal průběžného vedení v tendru o dostavbu Temelína. Na body vyhrál jen v jednom ze čtyř kritérií – technická kritéria a licencování. Ty však mají při výběru dodavatele hlavní váhu. Jaké má nabízený reaktor parametry, v čem spočívá jeho bezpečnost a jaké jsou možné výhody nabídky oproti konkurenci? Na otázky odpovídal Howard Bruschi, viceprezident společnosti Westinghouse.

Howard Bruschi

je bývalý šéf technologického vývoje Westinghouse a viceprezident firmy

[Průmysl.cz] Můžete stručně představit hlavní výhody technologie AP1000?

[Howard Bruschi] Výhody spočívají zejména ve vylepšené ekonomické stránce a v pasivních systémech bezpečnosti – i přesto že se stále jedná o tlakovodní reaktor. AP1000 používá pouze ověřené komponenty s prokazatelnými výsledky dosaženými při fungování v tlakovodních reaktorech a dalších jaderných technologiích po celém světě.

Jednou z hlavních výhod je zjednodušený a standardizovaný design, který se dá snadno postavit, snadno se provozuje, udržuje a zároveň je spolehlivý. Obsahuje méně zařízení a menší objekty: například o 50 % méně armatur, žádná bezpečnostní čerpadla, o 80 % méně potrubí, o 85 % méně kabelů. Použití modulů vyráběných v továrnách zkracuje dobu výstavby a zvyšuje kvalitu. To můžeme vidět v současné době na stavbách osmi reaktorů AP1000 v Číně a USA.

Mluvil jste o spolehlivosti, můžete popsat bezpečností systémy?

AP1000 v sobě má aktivní i pasivní systémy. Aktivní prvky – jako jsou systémy pro řízení chemických parametrů a množství látek nebo odvod zbytkového tepla – podporují běžný provoz a zajišťují první linii obrany pro případ, že dojde k výkyvům stavu elektrárny. Fungují velice podobně jako aktivní systémy používané ve stávajících tlakovodních reaktorech.

Vedle toho má AP1000 také plně pasivní systémy, které ochrání obyvatelstvo v případě, že aktivní ochrana selže nebo že vypadne elektřina. Pasivní systémy elektřinu nepotřebují a využívají přírodní síly, jako je gravitace, vypařování a kondenzace. Po dobu 72 hodin nevyžadují činnost operátorů v případě nějaké neobvyklé události. AP1000 je první a jedinou pasivní elektrárnou, která získala licenci od amerického jaderného dozoru Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Základním principem jaderného inženýrství je bariérová ochrana proti úniku radiace. Bariéry jsou tři: obložení palivových článků, vnější chlazení reaktoru a ochranná obálka reaktoru. V málo pravděpodobném případu havárie, kdy by se tavily palivové články, AP1000 druhou a třetí bariéru zachovává. K ochraně dojde zaplavením dutiny reaktoru, namísto využití lapače aktivní zóny, který je naprojektován tak, aby zachytil aktivní zónu, jež se protaví druhou z bariér – reaktorovou nádobou. Pomocí testů a analýz jsme prokázali, že tento systém dokáže dostatečně zchladit nádobu reaktoru, a udržet tak aktivní zónu uvnitř.

Z jakého důvodu jsou tyto prvky vhodné pro Českou republiku?

Jsme přesvědčeni, že AP1000 je pro ČEZ a Českou republiku dobrou volbou, reaktor ale může být postaven téměř kdekoliv. Naše nabídka kombinuje tři klíčové benefity: AP1000 je nejbezpečnější jaderná elektrárna s licencí od amerického regulátora, nabídka poskytuje nejvyšší jistotu, že elektrárna bude dokončena v souladu s časovým plánem a finančním rozpočtem a konečně, Westinghouse nabízí širokou spolupráci s místními firmami – elektrárnu postaví čeští lidé a firmy.

Zapojili byste nějak i české studenty?

V prosinci 2012 Westinghouse, Toshiba a Metrostav podepsaly memorandum o porozumění s Českým vysokým učením technickým v Praze. Dohoda pokrývá spolupráci s několika fakultami univerzity v oborech, které se úzce týkají dostavby jaderné elektrárny v Temelíně a technologie AP1000. Na půdě ČVUT se koná série přednášek a seminářů o technologii reaktoru AP1000. Dohoda dává studentům ČVUT také šanci zúčastnit se mezinárodně uznávané letní stáže v centrále Westinghouse v americké Pensylvánii. Společnost Westinghouse a její partneři rovněž využijí odbornosti ČVUT v několika specializovaných oblastech projektu dostavby Temelína, například co se týká kalkulací, statických výpočtů a testování materiálů.

Tvrdíte, že elektrárnu postaví čeští lidé a firmy, kolik procent zakázek českým firmám byste nabízeli?

Westinghouse se již dohodl na strategické spolupráci s mnoha českými firmami jako je Metrostav, I & C Energo, Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Heavy Machinery, Hutní montáže, Excon Steel, Modřany Power, ÚJV Řež, Škoda Praha Invest či Královopolská RIA. Westinghouse vlastně nemá jinou možnost, než se spolehnout na místní partnery. Na rozdíl od svých konkurentů nemáme integrovaný řetězec dodavatelů, společnost nevlastní žádná výrobní zařízení na komponenty pro jaderné elektrárny.

Čeští pracovníci energetického sektoru ovšem mají zkušenosti spíše s ruskou technologií. Pokud byste vyhráli tendr, poskytli byste vzdělání českým pracovníkům?

Již jsme uspořádali řadu vzdělávacích akcí, abychom české firmy seznámili s technologií AP1000, a tento proces pokračuje. Začali jsme také úzce spolupracovat s českými firmami, aby dokázaly vyhovět přísným jaderným standardům. Úspěšná kvalifikace vytvoří pro tyto firmy další příležitosti na světových trzích. Společnost Modřany Power může například pokrýt většinu dodávek potrubí pro AP1000, k čemuž bude muset získat certifikaci ASME (American Society of Mechanical Engineers). S touto certifikací pak bude moci soutěžit na dalších náročných trzích.

Jaký je váš názor na to, že ČEZ vyřadil z tendru francouzskou Arevu?

Westinghouse se k tomuto faktu nevyjadřuje.

Změnili jste na základě této situace svůj postoj?

Ne, stále úzce spolupracujeme s firmou ČEZ tak, abychom vytvořili maximálně konkurenční nabídku, stejně jako jsme činili před vyloučením Arevy.

Rosatom je státní společností, považujete tento fakt za nevýhodu?

Vůbec ne.

Myslíte, že by jeho potenciální vítězství mohlo zvýšit závislost Česka na ruské ekonomice?

Kdyby se Rosatom stal prodejcem nebo dokonce vlastníkem nových bloků Temelína, mohl by se také stát monopolním dodavatelem jaderného paliva pro Českou republiku.

České ministerstvo životního prostředí předložilo devadesát podmínek, které musí být splněny. Potom bude projekt akceptován. Znáte tyto podmínky?

O těchto rozhodnutích víme a jsme připraveni spolupracovat s ČEZem na splnění všech podmínek nutných pro ochranu životního prostředí.

Rakouský ministr Nikolause Berlakovich se vyjádřil, že celá výstavba je obrovským krokem zpět. Pokud byste tendr vyhráli, jak byste přesvědčili rakouské obyvatele, že jaderná energie je pro Českou republiku tou správnou volbou?

Česká republika má právo vybrat si svůj energetický mix, a pokud bude AP1000 vybrána jako nový jaderný zdroj, země získá spolehlivou, bezpečnou a čistou energii na více než 60 let. Na rozdíl od Rakouska má Česká republika velmi omezené možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a současně její ekonomika závisí na průmyslové výrobě. Pokud chcete dosahovat ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí a zároveň poskytovat elektřinu pro český průmysl a domácnosti, jaderná energie je velmi dobrým řešením.

Co se týká AP1000, je to asi nejpodrobněji přezkoumávaná jaderná elektrárna v historii. Pasivní systémy bezpečnosti reaktoru AP1000 jsou schopné předejít typu havárie, která se stala ve Fukušimě. Chlazení aktivní zóny reaktoru v japonské elektrárně selhalo, protože vypadly všechny zdroje střídavého proudu. Aktivní systémy se bez něj neobejdou. AP1000 je projektován tak, aby pasivní systémy i bez elektřiny zajistily bezpečné vypnutí a udržely elektrárnu v tomto stavu minimálně po dobu sedmi dní.

AP1000 byl podroben důkladné kontrole bezpečnosti ve Spojených Státech, Číně a Evropě. V Evropě organizace European Utility Requirements (EUR) potvrdila, že AP1000 odpovídá jejím požadavkům a tedy může být postavena v Evropě. Jaderný dozor ve Velké Británii navíc udělil designu AP1000 předběžné schválení. Ve Spojených státech přezkoumával pasivní systémy AP1000 Poradní výbor pro bezpečnost reaktorů (ACRS) a společně s NRC prohlásil, že splňuje kritéria NRC pro jednorázové poruchy i další bezpečnostní kritéria a obecně vyhovuje bezpečnostním požadavkům. Když to shrneme, elektrárna AP1000 prošla nesmírně intenzivní sérií testů a hodnocení ze strany jaderných dozorů, univerzitních expertů a řady nezávislých odborníků.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...